Ny runde for Betew i rettssalen

Metkel Betew må sone resten av forvaringsdommen etter Nokas-ranet i 2004, mener statsadvokat Tormod Haugen. Mandag starter behandlingen av saken i Oslo tingrett.

Metkel Betew fotografert av politiet etter en pågripelse i 1999.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen

Kort tid etter at Betew ble løslatt fra forvaring, skal han ha møtt flere medsammensvorne fra Nokas-ranet.

– Ett av vilkårene for løslatelsen var at han ikke skulle ha kontakt med andre Nokas-dømte, andre som er dømt for alvorlige straffbare forhold eller kriminelle miljøer. Det vilkåret har han etter vårt syn brutt ganske ettertrykkelig, sier Haugnes til NTB.

Metkel Betew sammen med sin forsvarer, advokat Marius Dietrichson, fotografert i Stavanger tingrett under behandlingen av Nokas-ranet.

Rettens første dag vil gå med til innledningsforedrag, samt Betews egen forklaring. I de tre dagene som følger skal retten få høre få høre fra politispanere som fulgte Betew før pågripelsen, samt bekjente av ham som statsadvokaten mener han møtte mens han var ute av fengsel.

Møtte mannen som drepte faren under Nokas-ranet

I løpet av de 295 dagene fra Betew ble løslatt i oktober 2014 til han ble pågrepet i fjor, rakk han ifølge Haugnes å komme i kontakt med minst 40 andre kriminelle. Flere av dem skal han ha møtt personlig. Han etterforskes også for ny kriminalitet.

– Han er etterforsket for nye, alvorlige straffbare forhold i Oslo. Det han har gjort nå, blir ikke den mest sentrale delen av bevisførselen. Det vil bli tilstrekkelig belyst for å vise at han har brutt vilkårene, forklarer Haugnes.

Da Betew fikk fastsatt forvaringsstraffen for Nokas-ranet av Høyesterett, skrev Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen følgende:

I likhet med i tingretten og lagmannsretten får Metkel Betew forvaring også av Høyesterett. Det er ingen overraskelse. Han er tidligere dømt for to grove ran og ett forsøk. Når denne tunge forhistorien ses i sammenheng med hans personlighet og levemåte, er forvaring nødvendig for å verne samfunnet.
Tror stort hasj-parti kan ha blitt kjøpt med NOKAS-penger