Vil ha 20 års aldersgrense på røyk

20 års aldersgrense for kjøp av tobakk og høyere avgifter på røyk, alkohol og usunn mat. Det er Helsedirektoratets oppskrift for en bedre folkehelse.

Det kan bli 20-årsgrense for salg av røyk dersom Helsedirektoratets forslag etterfølges. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

– Vi må hjelpe folk slik at den enkeltes valg blir enklere. Det må bli lettere å gjøre sunne valg, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til VG.

Forslagene fremmes i Helsedirektoratets rapport «Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle» som legges frem tirsdag.

Foreslår økte avgifter

I tillegg til økt aldersgrense for kjøp av tobakk foreslår direktoratet økte avgifter og en bevillingsordning for salg, slik det er for salg av alkohol.

Ved siden av å foreslå økte avgifter på fet mat og sukker går Helsedirektoratet også inn for å utrede muligheten for redusert moms på nøkkelhullmerkede matvarer.