Norge

Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb

I årevis har Gunnar Wedde frontet Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskrim og svart arbeid. En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb.

 • Jan Gunnar Furuly
 • Arnfinn Mauren
 • Lene Li Dragland
 • Hans O. Torgersen
 • Per Byhring (multimedia)
 • Fredrik Hager-Thoresen (multimedia)

1. oktober 2016: Gunnar Wedde sitter ved finalebordet i pokerturneringen Betsson Championship. Oslo kommunes avdelingsdirektør for konserninnkjøp har en stabel røde, blå, svarte og gule sjetonger foran seg.

Startavgiften for å være med i turneringen på klubben Norwegian Poker Team er 2200 kroner. I premiepotten ligger det minst 40.000 kroner. Spillet denne kvelden er del av en serie der hovedpremien er en pakke verdt 15.000 kroner som skal dekke fly, hotell, innsats og lommepenger på poker-NM i Dublin.

Opplysninger klubben selv har publisert i sosiale medier, tyder på at omsetningen har vært vesentlig større enn det som er rapportert til skattemyndighetene. I tillegg viser undersøkelser Aftenposten har gjort, at klubben i flere år er drevet i strid med bestemmelsene i Lotteriloven og uten skjenke- og serveringsbevilling.

 • Her er Oslos illegale pokerklubber: «Operasjon Gambling» skal strupe gjengenes pokerinntekter.

Fikk etikkpris for arbeid mot svart arbeidsliv

Gunnar Wedde er sentral i forvaltningen av hovedstadens årlige forbruk av 26 milliarder kroner til offentlige innkjøp av varer og tjenester.

I mange år har han fremstått i pressen som en frontmann i Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Han er dessuten en av arkitektene bak den såkalte Oslomodellen, som har gitt kommunen landets strengeste anbudsregler mot juks og sosial dumping.

Arbeidet blir lagt merke til: 3. november 2016 var Wedde med da en delegasjon fra Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseenhet mottok Etikkprisen fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Begrunnelsen var kommunens arbeid med å tilstrebe et etisk ansvar blant leverandører.

3. november 2016: Katja Khardikova og Gunnar Wedde, finansbyråd Robert Steen og Mari Myhre Løvik og Kathinka Bull Engelstad fra Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseenhet mottok etikkprisen fra Marit Holter-Sørensen i Difi og Heidi Finskas i KLP (flankerer finansbyråden). Foto: Thomas B. Eckhoff, Difi

Fast gjest ved illegale pokerbord

Utenfor arbeidstid har Gunnar Wedde dyrket interessen for poker. Weddes navn dukker opp en rekke ganger som deltager i ulovlige pokerturneringer i den hemmelige Facebook-gruppen til Norwegian Poker Team (NPT) de siste årene.

Et brukernavn som er identisk med hans etternavn, figurerer også jevnlig i en Twitter-feed der klubben har sendt ut meldinger om fremdriften i pågående turneringer og kontantspill.

Weddes deltagelse i turneringer i den illegale pokerklubben er blant annet dokumentert gjennom kryptiske meldinger som automatisk er blitt publisert på NPT Events Twitter-konto. Foto: Twitter

Aftenposten har laget en database over hvem som har spilt poker hos NPT fra 2013 til klubben ble stengt av politiet 1. mars i år. Søk i det omfattende materialet viser at Wedde var registrert som deltager i 31 pokerturneringer mellom mai 2016 og august 2017. Han var også påmeldt flere turneringer han senere meldte seg av.

Ifølge klubbens egne opplysninger om innsatsbeløp satset han tilsammen 24.850 kroner i disse turneringene.

Samlet ble det satset minst en million kroner fra pokerspillerne som deltok i turneringene der Wedde er registrert som deltager, viser beregninger Aftenposten har gjort.

Wedde deltok ifølge klubbens lister også minst én gang i kontantspill, såkalt cashgames-poker i perioden, viser Aftenpostens granskning.

Det er ikke kjent hvor mye kontanter han gikk inn med. Vanlig minsteinnsats i cashgames på Norwegian Poker Team var 1000 kroner, fikk Aftenposten opplyst av en ansatt da vi var innom klubben i november i fjor.

Wedde: – Har ingen innvirkning på min rolle i organisasjonen

Aftenposten har forelagt Gunnar Wedde opplysningene i denne artikkelen. Vi har også stilt ham spørsmål om hans pengespilling ved en ulovlig pokerklubb påvirker hans integritet i rollen han har i Oslo kommune.

Wedde ønsker først ikke å la seg intervjue om saken. I en e-post 11. mai gjør han det klart at han heller ikke ønsker å «redegjøre for detaljer fra sitt privatliv».

«Det dreier seg om aktivitet foretatt på min fritid som privatperson. Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skriver Wedde.

Avbildet ved finalebord

Pokerklubben har publisert fire bilder av kommunetoppen der han poserer sammen med andre deltagere ved ulike finalebord. Bildene ble postet på NPTs hemmelige Facebook-gruppe, sammen med over 2200 andre bilder som viser omfattende, ulovlig spillaktivitet.

Gunnar Wedde poserer på finalebordet i en pokerturnering sammen med åtte andre spillere 5. oktober 2016 i NPTs lokaler i Sinsenveien 53 D i Oslo. Foto: Norwegian Poker Team

Hadde ikke serveringsbevilling, drev i ulovlig lokale

NPT har vært stengt siden klubben ble raidet av Oslo-politiet 1. mars. .

Basert på informasjon NPT selv har lagt ut på sin hemmelige Facebook-gruppe og på Twitter, har klubben fra 2015 til den ble stengt mottatt startavgifter på minst 30 millioner kroner fra over 2000 spillere i pokerturneringer.

I tillegg kommer betydelige inntekter fra kontantspill.

Regnskapene til NPT Event AS viser at klubben rapporterte en årsomsetning på 139.000 kroner for 2015 og 4,8 millioner kroner for 2016. Årsregnskapet for 2017 er ikke klart.

På Facebook og Twitter har NPT lagt ut informasjon om antall deltagere og størrelsen på startavgiften i pokerturneringer. Basert på disse tallene har Aftenposten beregnet at klubben har omsatt for minst 30 millioner kroner i perioden 2015 til 1. mars 2018. Denne twitterfeeden viser hvem som er slått ut av en turnering. Foto: Twitter

Aftenpostens beregninger viser at NPT i 2015 omsatte for minst 2,3 millioner kroner bare i pokerturneringer. For 2016 var tallet minst ni millioner kroner.

Klubbens hovedeier sier han ikke ønsker å kommentere Aftenpostens opplysninger.

Politiet opplyser at det ble beslaglagt betydelige mengder kontanter på stedet. Det ble også funnet gjeldslister som ramser opp folk som har kritet pengespill.

NPT har hverken skjenke- eller serveringsbevilling. Likevel har klubben servert både alkohol og mat til sine gjester. Under aksjonen tok politiet beslag i alkohol som ble servert i lokalet.

Undersøkelser som Oslo brann- og redningsetat har gjort, avdekket at lokalene pokerklubben har brukt i en årrekke, ikke var godkjent som forsamlingslokale. Da politiet slo til mot klubben, var det 40 personer til stede.

I et brev til gårdeieren ber Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune nå om forklaring på bruken. Det påpekes blant annet at rømningsforholdene for lokalene i 5. etasje ikke var tilfredsstillende.

Informasjon publisert på den hemmelige Facebook-gruppen til NPT viser at det ble betalt 567 startavgifter på 750 kroner til en vårturnering. Det betyr at klubben hadde en omsetning på 425.250 kroner bare på denne ene turneringen. Foto: Facebook

Oslo kommune: – Må følge etisk regelverk

Finansbyråd Robert Steen (Ap) vil ikke kommentere saken og henviser til Weddes nærmeste overordnede, Marit Forseth. Hun er direktør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

«Jeg har ikke vært kjent med Aftenpostens opplysninger», skriver hun i en e-post.

Heller ikke hun vil svare på spørsmål om innkjøpssjefens deltagelse i ulovlig pokerspill.

«Det etiske regelverket gjelder for alle kommunens ansatte, og jeg forventer at mine ansatte forholder seg til det i sin utøvelse av stillingen i kommunen» uttaler Forseth.

I punkt to i det etiske regelverket heter det:

«Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen».

Forseth vil ikke diskutere i media hvordan saken nå blir fulgt opp internt med Wedde.

Eier av pokerklubben dømt for bedrageri

I spissen for Norwegian Poker Team står en 62 år gammel mann som nå er siktet for brudd på lotteriloven.

– Vi går igjennom virksomheten. Jeg kan ikke utelukke at siktelsen kan bli utvidet, for eksempel til annen økonomisk kriminalitet, sier politiadvokat Eivind Kluge ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt.

I 2011 ble 62-åringen dømt til to års fengsel i Follo tingrett for grov økonomisk utroskap, bedrageri, dokumentfalsk og overtredelser av merverdiavgiftsloven, regnskapsloven og ligningsloven.

62-åringen hevder at all virksomhet og pengespillet ved Norwegian Poker Team har vært lovlig og ser frem til å få saken belyst i retten.

– Vi mener poker er et kunnskapsspill og ikke et lykkespill, og at poker hverken hører inn under Lotteritilsynet eller lotteriloven. Dette skal nå dommere ta stilling til, sier han til Aftenposten.

Gunnar Wedde avbildet på et finalebord hos Norwegian Poker Team på Sinsen. Dette bildet er fra 6. mai 2016. Foto: Norwegian Poker Team

– Bidrar selv til den svarte økonomien

I august i fjor ble Wedde intervjuet av Aftenposten i forbindelse med at kommunen hadde svartelistet 39 selskaper som leverandører, på grunn av brudd på arbeidslivets regler. Tre dager etter at intervjuet ble publisert, deltok han i en ulovlig pokerturnering hos NPT. I september var han med på å vise frem kommunens system for digital sanntidsovervåking av alle arbeidstagere som befinner seg på kommunale byggeplasser.

– Hvis Aftenpostens opplysninger er riktige, er det mildt sagt uheldig at en representant for en offentlig etat, som har ansvar for å bekjempe svart økonomi og økonomisk kriminalitet, selv bidrar til den svarte økonomien, sier spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge.

Dølvik, som også er medlem av Kommunesektorensnes etikkutvalg, mener det mest alvorlige er at dette kan svekke Weddes og Oslo kommunens troverdighet og integritet.

Professor Tina Søreide, som er ekspert på korrupsjon og etikk i næringslivet ved Norges Handelshøyskole, er kritisk:

– Det er uforenlig at en kommunetopp den ene dagen sier at han er opptatt av å bekjempe økonomisk kriminalitet, for så å begå brudd på lover som er laget nettopp for å forhindre dette neste dag. Dette er egnet til å svekke tilliten til både ham og institusjonen han representerer.

Fra venstre: Professor Petter Gottschalk, professor Tina Søreide og spesialrådgiver Tor Dølvik. Foto: Rolf Øhman/NHH/Transparency Internatioal Norge

Korrupsjonsekspert: – Setter seg i en sårbar posisjon

Professor Petter Gottschalk ved BI mener Wedde kan sette seg selv i en sårbar situasjon for utpressingsforsøk om han frekventerer illegale pokerklubber.

– Han sitter i en ekstremt utsatt posisjon. Det kan finnes mange som er interessert i å få noe på ham, for å bruke dette til å sikre en lukrativ kontrakt med kommunen, sier han.

Sitter i styret for Kemneren i Follo

Wedde har siden 2015 sittet i styret til Kemneren i Follo, som årlig krever inn over 14 milliarder skattekroner i de seks Follo-kommunene. En viktig oppgave for kemnerkontoret er arbeidsgiverkontroll og bekjempelse av svart økonomi.

Styreleder for Kemneren i Follo, Harald Vaadal, har hatt samtaler med Gunnar Wedde om hans pokerspilling etter at han ble kjent med Aftenpostens opplysninger.

«Dette er en personalsak som jeg tar på største alvor og vi har hatt fortrolige samtaler om dette. Innholdet i disse samtalene vil vi holde oss imellom», skriver han i en e-post.

Han skriver også: «Kemneren i Follo er en pådriver for å bekjempe svart økonomi. Den delen av kemnerens virksomhet driver inn store beløp hvert år. Svart arbeid står høyt på agendaen vår, og det vektlegges på hvert styremøte».

Wedde: – Forstår at dette er veldig uheldig

Wedde er forelagt uttalelsene fra de tre ekspertene og Vaadal.

«Jeg forstår at dette er veldig uheldig, og er fryktelig lei meg. Saken preger meg sterkt, jeg har lært av dette og det skal ikke gjenta seg», skriver han i en e-post til Aftenposten 15. mai.

Også 26. juli 2016 kom Gunnar Wedde til finalen i en pokerturnering hos Norwegian Poker Team. Foto: Norwegian Poker Team

Da spilte Wedde ulovlig poker hos NPT

Her er en oversikt over når Gunnar Wedde var registrert som deltager i ulovlig poker, hvor mye han skal ha satset og enkelte av medieutspillene hans om Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet:

Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

 • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
 • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
 • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.

Les mer om

 1. Poker i Norge
 2. Svart arbeid
 3. Oslo kommune
 4. Poker
 5. Politiet
 6. Pengespill
 7. Gambling

Poker i Norge

 1. NORGE

  – Poker er et ferdighetsspill. De gode spillere vet hvordan de skal spille en dårlig hånd.

 2. NORGE

  «Pokermamma» i retten: – Det var flere triste skjebner på slutten. Baksiden av dette ble veldig tydelig.

 3. NORGE

  Spilleavhengige med pokergjeld: Solgte falske russebilletter, rundlurte sin egen far og smuglet mafiapenger

 4. A-MAGASINET

  – Da får jeg klar beskjed: Mannen har en kule med mitt navn på

 5. NORGE

  Politiet mener hun sto bak ulovlig klubb. Kvinne (34) tiltalt for å ha arrangert pokerspill i flere år.

 6. NORGE

  SKUP-diplom til Aftenposten for poker-sakene