Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt

SSB-sjef Christine Meyer fratrer sin stilling ved midnatt. Hun har forhandlet frem en avtale som innebærer at hun i fremtiden får snakke fritt om SSB-tiden.

Christine Meyer går av som SSB-sjef.

Finansdepartementet og administrerende direktør Christine Meyer i SSB har i dag fått på plass en avtale som innebærer at Meyer fratrer sin stilling i dag, 12. november, kl. 24.00.

Det skriver Meyer i en pressemelding søndag.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen, sier Meyer i pressemeldingen, og lister opp:

  • Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB.
  • Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått.
  • Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse.

Grunnlaget for oppsigelse har ifølge Meyer fått økonomiske konsekvenser.

– Dette innebærer at mitt krav har strukket seg utover de seks månedene jeg ville hatt krav på dersom det hadde vært en oppsigelse, sier hun i pressemeldingen.

Ett års etterlønn med avkorting

Meyer får ett års etterlønn, det vil si 1,43 millioner kroner. Fra 1. juni neste år blir etterlønnen avkortet mot annen lønn over 10.000 kroner.

I tillegg får hun ett halvt års pendlertillegg. Det utgjør 100.000 kroner for et halvt år. I tillegg får hun dekket advokatutgifter opptil 175.000 kroner.

Ifølge fratredelsesavtalen får Meyer en uke på å rydde kontoret sitt. Deretter vender hun tilbake til professorjobben ved Norges Handelshøyskole.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Meyers advokat, Dag Steinfeld.

Trekker inn styret

Finansdepartementet ba søndag styret i SSB om «å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre».

Søndag ettermiddag kom styrelederen med en uttalelse.

- Styret tar til etterretning at Christine Meyer fratrer sin stilling ved midnatt. Styret er bedt av Finansdepartementet om å utpeke en intern leder som kan fungere i stillingen inntil videre. Styret vil følge opp dette umiddelbart, sier styreleder i SSB, Morten Reymert.

At styret får denne jobben er i en viss kontrast til styrets rolle når det gjelder striden rundt Meyer.

– Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, sa Reymert til NTB fredag.

Adm. direktør i SSB blir ansatt av Kongen i statsråd, det vil i praksis si Regjeringen.

I pressemeldingen skriver departementet: «Finansdepartementet vil konstituere ny administrerende direktør i SSB så snart som mulig.»

Meyer vil bidra til ro

I en pressemelding begrunner Finansdepartementet avtalen med to forhold:

  • finansminister Siv Jensen har ikke lenger tillit til Meyer
  • « ... at Meyer ønsker å bidra til å skape ro rundt SSB»

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier Jensen i pressemeldingen.

Vil forsvare SSBs uavhengighet

I et intervju med Aftenposten lørdag, sa SSB-sjef Christine Meyer at hun brukte helgen på å forhandle om en sluttpakke for å fratre sin stilling. Hun begrunnet blant annet sin kampvilje med at det var viktig å forsvare SSBs uavhengighet. Både når det gjelder faglige spørsmål og retten til å organisere SSB.

– Det er krevende nok å gå igjennom en omorganisering i seg selv. Men i tillegg kommer politiske prosesser og press fra parter som sitter på utsiden av SSB, sa Meyer til Aftenposten.

Hun utdypet de politiske prosessene slik.

– Men hvis vi kommer i en situasjon der det er slik at direktøren føler å ikke kunne si klart ifra av frykt for å bli upopulær, er vi galt av sted. Det er dette jeg prøver å si fra om, sa Meyer.