Siv Jensen og SSB-sjefen i full konflikt for åpen scene

Striden mellom SSB-sjef Christine Meyer og Frp-leder og finansminister Siv Jensen utviklet seg fredag til et spektakulært offentlig oppgjør.

Dramaet startet tidlig på dagen da Christine Meyer (t.v.) ikke fikk møte med finansminister Siv Jensen, fordi hun stilte med advokat Dag Steinfeld.
Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit, sa finansminister Siv Jensen.

– Hun har ikke lenger min tillit, sa Siv Jensen fredag om SSB-sjef Christine Meyer.

– Hun har ikke grunnlag for å si meg opp, hadde Meyer sagt om Jensen få timer tidligere – etter en kanonade av kritikk mot Frp-statsråden.

Dramaet om styringen av landets statistiske sentralbyrå toppet seg fredag.

Etter uker med krangel der omplasserte og nedgraderte forskere hadde gått ut mot egen sjef, der Frp hadde beskyldt SSB for å nekte å gi dem bestilt materiale om innvandrere og der Siv Jensen hadde latt det bli hengende i luften om hun hadde tillit til SSB-sjefen, slapp finansministeren katten ut av sekken: Hun har ikke tillit til Meyer, og det ga hun henne beskjed om dagen i forveien.

Likevel skjedde ikke det som vanligvis skjer etter slike beskjeder: at noen stille og rolig tar sin hatt og går.

I stedet ble det en oppsiktsvekkende offentlig feide som rullet og gikk gjennom dagen:

08.47: Meyer troppet opp i Finansdepartementet

Alle visste at Meyer og Jensen skulle møtes tidlig på dagen. Det skulle være det tredje møtet om omorganiseringen i SBB.

Torsdag kveld hadde mange gått til sengs med nyheten om at «Christine Meyer går av som SSB-sjef». Flere medier hadde fått kjennskap til Jensens beskjed om manglende tillit. Interessen for fredagens seanse i Finansdepartementet var derfor stor.

Meyer troppet opp i departementet ledsaget av byråets informasjonssjef, Jon Olav Folsland, litt før klokken ni. Det mediene da ikke hadde oppdaget, var at Meyer hadde fått med seg annen hjelp inn i maktens hule. Hun stilte med advokathjelp.

09.45: Ut av Finansdepartementet

Etter forrige møte, som ble holdt onsdag, snek Meyer seg ut bakveien for å unngå mediene. Fredag kom hun gående ut hovedinngangen. Der ble hun straks omringet av et stort pressekorps.

Til medienes store overraskelse var informasjonssjef Folsland plutselig erstattet av advokat Dag Steinfeld fra Wikborg & Rein i Bergen. De kunne fortelle at det ikke hadde vært noe møte med Jensen, for hun hadde nektet å møte SSB-sjefen siden hun stilte med advokat. Det ble derfor et kort møte med embetsverket i stedet.

Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer, som opplyste at hun hadde «lest i mediene» at hun skulle trekke seg.

Vandrende bortover og nedover gater på jakt etter drosje overtok advokat Steinfeld stadig mer av jobben med å svare en overrasket horde av journalister.

På spørsmål om Meyer fortsatt var SSB-sjef, svarte Steinfeld følgende:

– Til de grader.

Deretter ga han med malmtung bergensrøst en spontan innføring i stillingsvern, tjenestemannsloven og adgangen til å ha med rådgiver ved varsel om oppsigelse.

Sammen forsvant deretter Meyer og advokaten i en drosje og forsvant i retning SSB, der det var tillyst allmøte.

11.00: Allmøte i SSB

Hva ville hun opplyse på allmøtet? At hun kom til å trekke seg? Spenningen var stor. Kvelden i forveien hadde en av de tillitsvalgte stått frem på Dagsrevyen og sagt at det var en trist dag for byrået.

I snaut en time fikk ansatte med jobb i både Oslo og Kongsvinger høre alt annet enn det forventede budskapet om at hun ville trekke seg. Tvert imot fyrte Meyer løs mot finansminister Siv Jensen. Inne fra møtet lekket det ut at hun ga departementet skylden for bråket og hvordan hun mener Finansdepartementet sviktet da bråket om tvangsflyttingen av forskere startet.

SSB-forsker Erling Holmøy snakket med pressen mens SSB-sjefen innledet på allmøte.

11.20: Holmøy holder privat pressebriefing

Samtidig som sjefen hans, Meyer, holdt allmøte om den åpne konflikten i byrået, sto SSB-forsker Erling Holmøy utenfor SSBs lokaler og holdt en slags privat pressebriefing. Han en av de forsøkt omplasserte og en av dem som har frontet kritikken mot omorganiseringen. Holmøy er også forskeren som er kjent for sitt innvandringsregnskap: sterkt ønsket av Jensens parti og kritisert av Meyer.

– Prosessen er unik, selvfølgelig. Og trist. Det er jo en uenighet og en konflikt her, sa han.

Men han sier han tror hele saken vil «passere som historie» så snart de kan konsentrere seg om de vanlige oppgavene.

– Vi skulle liksom ha gjort en jobb, og for noen av oss har det vært veldig mye annet enn jobb det har handlet om den siste tiden, sa han litt oppgitt.

11.55: Frp-kilde: «Ikke tvil om hva utfallet blir»

På dette tidspunktet var det full forvirring om hva som egentlig skjedde. En ringerunde til kilder i Frp, som bemerket at det var «litt spesielt å møte opp med advokat», endte med et signal om at «det ikke er tvil om hva utfallet blir» i denne saken.

Kilder ga klart uttrykk for at Meyer «burde ta hintet» Siv Jensen kom med allerede onsdag, da hun lot det bli hengende i luften om hun hadde tillit til Meyer. En av dem minnet om at Meyer er gift med Høyres eksstatsråd Victor Norman. Alle i Frp husker intervjuet der han tok til orde for at Norge burde ta imot langt flere flyktninger enn Frp noen gang kan forestille seg at vi burde ta inn.

På dette tidspunktet hadde Finansdepartementet sendt ut en kort melding for å fortelle at påstanden om at det skulle ha blitt invitert til et oppsigelsesmøte, var gal.

Departementet beskrev det planlagte møtet mellom Jensen og Meyer som «en del av dialogen mellom etat og departement».

Det gikk ikke så mange timer før det ble tydeligere og tydeligere at de slet med dialogen.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, sa SSB-sjefen på sin pressekonferanse.

12.30: Pressekonferanse i SSB

Etter at allmøtet var over, og etter en runde med fagforeningsmøter i SSB, møtte Meyer mediene på en pressekonferanse. Der gikk hun rett i strupen på Siv Jensen.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa hun og sa tydelig fra om at hun er bekymret for SSBs uavhengighet.

Hun ga uttrykk for å ha fulgt alle spilleregler i omstillingsprosessen og for å ha hatt backing av Finansdepartementet inntil det ble bråk. Deretter opplyste hun hadde fått munnkurv av Jensen om egne forslag for å roe ned konflikten. Hun kom med følgende utsagn om politisk press.

– Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet, blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid for publisering av rapport er blitt oppfattet som politisk sensur. Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid, sier SSB-sjefen.

På spørsmål om hun har fått beskjed om at statsråden ikke har tillit til henne, ville hun ikke svare på hva som ble sagt mellom dem.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står.

Etter et begrenset antall spørsmål forsvant Meyer. Steinfeldt sto imidlertid igjen og ble både synlig og hørlig mer og mer irritert over spørsmål om hva han hadde på møtet i departementet å gjøre.

Etter diverse fornærmelser, som at en journalist «fra den lille avisen» Nettavisen burde «lytte mer enn hun snakket», svarte Steinfeld at han var innkalt av Meyer privat på grunn av medieoppslagene om at Jensen ikke lenger hadde tillit til henne.

Advokat Dag Steinfeld fortsatte å tale SSB-sjefens sak etter Meyers pressekonferanse.
Siv Jensen bedyret at hun ikke hadde invitert til oppsigelsesmøte fredag.

14.30: Siv Jensen holder pressekonferanse

– Jeg hadde invitert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, til et møte som skulle avholdes klokken ni i dag.

Slik innledet Jensen sin pressekonferanse senere på dagen. Der gjentok hun enda en gang at det ikke var meningen at møtet tidligere på dagen skulle være noe oppsigelsesmøte. Derfor var det ifølge Jensen heller ikke naturlig at Meyer stilte med advokat.

– Mine etatsledere står fritt til å ha med seg rådgivere fra egen organisasjon i møtene med meg, men å ha med en ekstern advokat er noe helt annet, sa Jensen før hun kom med følgende klargjøring:

– Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit.

Aftenposten kjenner til at det allerede skal ha skjedd klokken 9 torsdag morgen. Beskjeden ble overlevert av to embetsmenn i toppen av Finansdepartementet.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen slo fast at Meyer etter hennes vurdering ikke hadde «klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen» i den omstillingsprosessen som var igangsatt. Hun fortalte at Meyer flere ganger var blitt advart både av SSBs styre og av departementet mot å foreslå vidtrekkende endringer før det såkalte statistikkutvalget var ferdig med sitt arbeid.

Samtidig opplyste hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen nå ville bli stilt i bero, og at statistikklovutvalget får utvidet frist frem til midten av mars neste år.

– Gjennom tett dialog med styret vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sa finansminister Siv Jensen.

15.00: SSBs styre avholder et hasteinnkalt styremøte

Det var også knyttet stor spenning til at Christine Meyer ble innkalt til et ekstraordinært styremøte i SSB lokaler senere på ettermiddagen.

En time ut i møtet ble pressen bedt om å forlate resepsjonen og vente ute i regnværet. Klokken 17.00 ble pressen orientert om at styret og administrerende direktør hadde forlatt lokalet. Ingen som var til stede, ville kommentere hva som hadde skjedd på møtet, men en SSB-representant delte ut møteprotokollen.

Fra protokollen er det lite som vitner om den kanskje mest dramatiske dagen i byråets historie. Det fremgår at Christine Meyer redegjorde for styret, og protokollen fastslår følgende:

«Styret tok administrerende direktørs redegjørelse til orientering.»