Styrelederen sendte veddemål på sms. Nå blir Norsk Rikstoto bedt om å rydde opp.

Norsk Rikstoto får seks uker på seg til å rydde opp i ulovlig praksis blant kommisjonærer. Også styrelederen har benyttet seg av praksisen.

Finansmannen, aksjemegleren og hesteeieren Jan Petter Sissener overtok som styreleder i Norsk Rikstoto i 2015. Tidligere i år ble det kjent at han sendte inn et veddemål til en kommisjonær uten selv å møte opp hos kommisjonæren. - Jeg var ikke kjent med at det var et krav om å møte fysisk opp hos kommisjonæren. Det er imidlertid min plikt å kjenne regelverket. Derfor legger jeg meg helt flat, sier han.

– Det er relativt spesielt at vi går til det skritt å gi et slikt varsel til en norsk enerettsaktør. Nå forventer vi at det blir ryddet opp, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Bakgrunnen er en revisjon som tilsynet hadde i 2014, som avdekket at kommisjonærer for Norsk Rikstoto godtok at spill ble ringt inn eller sendt inn på sms uten at kunden var til stede og betalte for spillet. Dette er i strid med regelverket.

Det ble også avdekket at kommisjonærer benyttet seg av mellomregnskap for faste kunder. Spill er blitt oppført i dette regnskapet uten at det var betalt for.

Direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet beskriver pålegget til Norsk Rikstoto som «relativt spesielt».

Fenomenet forsvant ikke – styreleder sendte sms

Men til tross for revisjonen i 2014: I mars i år ble det i en artikkel i hestemagasinet Trav og Galopp-Nytt avdekket at fenomenet fortsatt eksisterte. Og det var ikke hvem som helst som hadde benyttet seg av praksisen: Styreleder Jan Petter Sissener.

– Vi ble gjort kjent med at en kommisjonær leverte inn et spill på vegne av styrelederen. Men det at det var styrelederen har ikke hatt noen betydning. Saken hadde garantert fått samme utfall om det hadde vært noen andre. Den sto på vår agenda lenge før den hendelsen dukket opp, understreker Atle Hamar.

Tilsynet varsler ikke reaksjoner mot hverken styrelederen eller enkeltkommisjonærer. Norsk Rikstoto får imidlertid frist til 15. august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål. Norsk Rikstoto må også sørge for at kommisjonærer ikke spiller på egen profil på vegne av andre eller praktisere en form for mellomregnskap.

– Det er alvorlig når kommisjonærer driver med denne praksisen, mener Hamar.

Styrelederen innrømmer at han gjorde en feil

Praksisen med mellomregnskap har gjort det mulig å spille på kreditt. Styreleder Jan Petter Sissener hevder at dette ikke skjedde i hans tilfelle.

– Men både kommisjonæren og jeg gjorde en feil. Jeg var ikke kjent med at det var et krav om å møte fysisk opp hos kommisjonæren. Det er imidlertid min plikt å kjenne regelverket. Derfor legger jeg meg helt flat, sier Sissener til Aftenposten.

Han er kjent med at Lotteritilsynet har gitt Norsk Rikstoto frist til 15. august om å sørge for at alle kommisjonærer følger regelverket og ikke aksepterer veddemål over telefon.

– Vi vil selvfølgelig følge opp ethvert pålegg vi får, understreker Sissener.

Sjelden reaksjon fra Lotteritilsynet

Det hører til sjeldenhetene at Lotteritilsynet sender ut denne typen varsel om vedtak til Norsk Rikstoto eller Norsk Tipping – som begge har enerett på sine respektive spill i Norge.

Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Kristin Nummedal.

Normalt utarbeider disse aktørene selv tiltak som skal sikre at forskrift og konsesjon blir etterlevd.

– Når vi nå velger å bruke vår hjemmel i totalisatorloven og retter et pålegg mot Norsk Rikstoto, skyldes dette at selskapet ikke har lykkes med å avvikle denne typen sidesystem, opplyser Lotteritilsynet.

Norsk Rikstoto er, i motsetning til det statseide aksjeselskapet Norsk Tipping, en stiftelse. Men Landbruks- og matdepartementet utnevner styret i Norsk Rikstoto.

Departementet ønsker imidlertid ikke å kommentere om denne saken vil ha noen betydning for tilliten til styrelederen.

– Departementet forventer at Norsk Rikstoto etterkommer pålegget umiddelbart, og vi har full tillit til at Lotteritilsynet følger opp saken på egnet måte, sier avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Kristin Nummedal.