Norge

Frykter at Stortinget blir både politi og dommer

Høyre mener at Arbeiderpartiets Martin Kolberg gjør Kontroll- og konstitusjonskomiteen til en "pseudodomstol" som truer med å ødelegge maktbalansen mellom dem som gir lover og dem som dømmer.

Nestleder i kontrollkomiteen Michael Tetzschner mener at leder Martin Kolberg truer hele komiteens fremtid. Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold

  • Stine Barstad
  • Gunnar Kagge
    Journalist

I går vedtok Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité å invitere en orlogskaptein som er siktet for korrupsjon til høring om salg av marineskip til Nigeria. Tidligere i måneden ble tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder invitert til høringen om Telenor, også han etterforskes for korrupsjon.

— Dette kan bety begynnelsen på slutten for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier komiteens nestleder Michael Tetzschner (Høyre).

— Vi kan ikke ha en frittgående pseudodomstol som tilbyr pådømmelser over disken, uten respekt for hva domstolene skal gjøre senere.

I juni bestemte Stortinget å holde ny høring om salget av skip til Nigeria

Etter tirsdagens møte var han tydelig skuffet over at bare Høyres to representanter støttet forslaget om å ikke innkalle siktede eller tiltalte personer. Michael Tetzschner og hans partifelle Erik Skutle advarte forgjeves sine komitékolleger mot å innkalle orlogskapteinen.

— Her griper man rett inn i en sak under etterforskning og inviterer en siktet til å være en slags hjelpeanklager. Han har selv sagt at han ikke ønsker å bli stående med ansvaret, sier Tetzschner.

— Under Martin Kolbergs ledelse er komiteen ledet inn på ville veier, her er det ikke lenger avgrensninger i tid eller tema. Dette er i strid med instruksen vi fikk da vi begynte komitéarbeidet, sier han, og føyer til at det er "blandete motiver, dels partipolitiske".

På spørsmål om man ikke kan si at Høyre i opposisjon også brukte komiteens høringer til partipolitiske markeringer av samme type, svarer han at da må motstanderne komme med konkrete eksempler.

Avviser alle anklager

Komitéleder Martin Kolberg sier at han kjenner alle Tetzschners argumenter fra diskusjonen bak lukkede dører.

— Jeg og komiteen samlet har veldig tung respekt for maktfordelingsprinsippet. Vi har selvsagt ikke til hensikt å gjøre noe som forstyrrer etterforskningen eller domstolene, sier han.

Kolberg mener det er helt nødvendig å invitere den siktede orlogskapteinen og tidligere Vimpelcom-sjefen for å få klarhet i statsrådenes behandling av de to sakene.

— Orlogskapteinen er en sentral person for vår sak, for at vi skal bedømme hva som har skjedd i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Det essensielle i dette er at Stortinget får vite det vi må få vite i denne saken, hvem visste hva når. Det må vi få rede på.

Komitélederen sier at orlogskapteinen meldte seg selv for å få gi sin versjon. Han legger også vekt på at komiteen utelukkende inviterer til høringer, de inviterte kan velge å takke nei.

Vet ikke om han kommer

Torsdag er det høring i saken om salg av forsvarsmateriell. Den 16. desember skal komiteen ha ny høring om Telenor og mistankene om korrupsjon i datterselskapet Vimpelcom. Da er tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder innkalt. Lunders forsvarer, Cato Schiøtz, sa til DN sist uke at han mener komiteen går ut over sin myndighet når de ber Lunder stille til høring. Til Aftenposten sier han at Lunder ennå ikke har tatt stilling til om han ønsker å stille i høringen.

Husker du ikke Telenor-saken? Bruk to minutter og få vite det viktigste

Etter det Aftenposten erfarer stusses det innad i Økokrim over timingen på høringen. Både Økokrim, nederlandske og amerikanske myndigheter står midt oppe i etterforskning av Vimpelcom-saken. Flere av de 14 nåværende og tidligere Telenor-toppene som er invitert til å forklare seg i høringen er sentrale vitner i saken.

— Vi ønsker ikke å uttale oss om dette i media, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Les også

  1. Jusprofessorer mener Kolberg må trekke seg

  2. Stortinget vil kalle Jo Lunder inn på teppet