Norge

Strengere grensekontroll på grunn av asylstrøm

OSLO/BRUSSEL (Aftenposten): På grunn av strømmen av asylsøkere til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere kontrollen i grenseområdene.

  • Ntb
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • Øystein K. Langberg

Meldingen kommer dagen etter at det ble klart at antallet asylsøkere i Norge har økt kraftig. Samtidig er det klart at UDI tar i bruk et av landets største konferansesentre for å huse asylsøkere.

— Utfordringen nå er at vi ikke tidlig nok har kontroll med hvem som kommer inn i Norge, og det betyr at kampen for å registrere er mye mer krevende. Derfor har vi sagt at vi øker grensekontrollen i de områdene hvor det kommer flest asylsøkere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til Aftenposten i Brussel.

Anundsen skal i ettermiddag delta på et møte i EU-hovedstaden om flyktningsituasjonen i Europa.

— Mange kommer til Norge og reiser i landet før de da lar seg registrere og før vi vet at de er kommet. Mottaksapparatet og registreringssystemet er så presset at vi er nødt til å få kontroll tidligere, sier Anundsen.

I en pressemelding skriver departementet at tiltakene blant annet iverksettes for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet.

Videre står det at politiets territorialkontroller skal intensiveres på steder og til tider der dette «vil gi politiet bedre kunnskaper om utlendingers identitet og bakgrunnen for deres opphold i Norge».

Ikke grensekøer

Anundsen understreker at dette ikke betyr at man skal gjeninnføre «systematiske personkontroller».

Det betyr heller ikke lange køer på grensen, ifølge justisministeren.

— Dette er ikke en tradisjonell bom slik vi kjenner fra gamledager. Dette er en mye mer dynamisk kontrollform og vil pågå i et større område enn bare ved grensen.

Les om utfordringene med å inlosjere alle.

Les også

UDI jobber på spreng: Se hvor de nye mottaksplassene er blitt opprettet

15 politivikarer i Østfold

Fredag varslet Regjeringen en tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2015 med til sammen 227,1 millioner kroner for å håndtere det økende antallet asylsøkere og flyktninger.

Det gis i alt 97,1 millioner kroner til Politi— og lensmannsetaten. Av dette skal 50 millioner kroner gå til å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.

Mye av den varslede kontrolljobben faller på grensepolitidistriktet Østfold, som de siste ukene har hatt hendene fulle med å registrere asylsøkere.

Politidistriktet får 2 473 500 kroner ekstra av Regjeringens asylpott.

– Vi er nå i gang med å rekruttere nye medarbeidere, sier leder for felleskriminal enhet politiinspektør Tom Erik Gutterød til Politiforum.

Politiet på Svinesund opplever nå at det daglig kommer like mange asylsøkere som det før kom på en måned. Østfold-politiet håper å bemanne 15 midlertidige stillinger - og at disse kan ansettes så fort som mulig.

I tillegg er det avsatt 243 750 kroner til Kripos, Politiets utlendingsenhet(PU) får 47 037 500 kroner.

Aftenposten kommer med mer.

Se også video om den syriske barnefamilien som tok sjøveien til Europa i gummibåt og ble stoppet av dansk politi på vei til endelig destinasjon, Sverige:

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa