Nesten 2800 nye asylsøkere i september

Nye tall fra UDI viser at 2785 personer har søkt om asyl i Norge hittil i september. Særlig sterk er økningen den siste uken. - Vi jobber med tiltak både på kort og lengre sikt for å sikre dem en plass å bo, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange.

Antallet asylsøkere har økt kraftig den siste uken.

Den største gruppen asylsøkere kommer fra Syria, viser tall UDI publiserte mandag formiddag. Syrerne utgjør hele 55 prosent av de 1242 asylsøkerne UDI registrerte i uke 38.

De neste opprinnelseslandene på listen er Afghanistan, Eritrea og Irak.

Til sammen har 2785 personer søkt om asyl i Norge i september.

I tillegg hadde det kommet totalt 8336 asylsøkere til Norge ved utgangen av august, ifølge UDIs statistikk.

Les også:

Les også

80 prosent av asylsøkerne i EU kommer fra andre land enn Syria

Aftenposten har tidligere skrevet at et flertall av flyktningene og migrantene som kommer til Sverige ønsker å dra videre til Finland og Norge.

— Vi jobber med tiltak både på kort og lengre sikt

— Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere den sistetiden. Rapporter fra øvrige Europa tilsier at vi må være forberedtpå at antallet asylsøkere kan fortsette å øke en periode fremover, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

Hun legger til at mange er på vei, men at vi ikke kan vite sikkert hvordan dette fordeler seg mellom europeiske land.

Lange sier videre at direktoratet jobber med tiltak på både kort og lengre sikt for å gi asylsøkerne som kommer til Norge et sted å bo.

— Vi har lyst ut opptil 7500 mottaksplasserover hele landet. I tillegg har vi inngått flere avtaler ommidlertidige overnattingsplassene for asylsøkere, for å løseutfordringene på kort sikt.

Flere hoteller og campingplasser er blant bidragsyterne til disse midlertidige overnattingsplassene. På UDIs nettsider finnes oversikt over de nåværende avtalene, og informasjon om hvordan andre kan tilby slike overnattingsplasser.

Oppjusterer anslag over asylanttilstrømmingen

Før helgen oppjusterte UDI-direktør Frode Forfang nok en gang sine fra før ferske anslag over asylanttilstrømmingen for året sett under ett, skriver NTB.

– For et par uker siden var vårt anslag at det ville komme mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere i 2015. Nå har vi nettopp oppjustert de anslagene til at det vil komme mellom 16.000 og 20.000 søkere, sa han til NRK.

UDI iverksatte beredskapsplan

Tidligere i september iverksatte UDI en beredskapsplan som svar på flyktningkrisen. Årsaken var at det da hadde kommet mer enn 100 prosent flere asylsøkere enn UDI hadde forutsatt og lagt planer for i løpet av de siste ukene.

— I tillegg må vi være forberedt på at enda flere kan komme, sa UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten da planen ble kjent.

UDI vil også leie inntil 7500 nye mottaksplasser, noe som innebærer en etablering av rundt 50 nye asylmottak.

Se også: På togstrekningen mellom Göteborg og Oslo møter vi Samer (40) og kona som har hatt en lang og tøff reise fra Syria.

— Stygt på norske asylmottak

Assisterende UDI-sjef Birgitte Lange har tidligere uttalt at dagens mottakssystem ikke fungerer, og at norske asylmottak ikke er helsefremmende. Hun vil ha slutt på at kommunene selv kan bestemme hvor mange asylsøkere de skal bosette.

Hun har beskrevet standarden i norske asylmottak som «stusslig».

- Det er stygt der. Veldig stygt. Dagens standard er stusslig, sier hun i et intervju med Aftenposten.