Krangler med russerne om Svalbards luftrom

Krangelen om luftrommet over Svalbard intensiveres. Russerne mener de har rett til å fly mer enn det Norge gir tillatelse til. UD har gitt Russland klar beskjed om at slik flyaktivitet ikke aksepteres.

En russisk guide viser turister rundt i Barentsburg. Russerne ønsker utvidet flytillatelse blant annet for å drive turisme.
  • Forf>
  • <forf>berit E. Baumberger <

Det statlige gruveselskapet Trust Arktikugol, populært omtalt som Trusten, har søkt om utvidet flyvetillatelse på Svalbard. I dag har de bare lov til å bruke helikopter i tilknytning til gruvedriften, men selskapet ønsker også en generell tillatelse til å fly for eksempel turister og forskere. Luftfartstilsynet avviste kravet, og saken ble anket. I forrige uke ble det klart at også Samferdselsdepartementet sier nei.

Krenkelse.

Russerne mener dette er en direkte krenkelse av Svalbardtraktaten. De viser til artikkel 3, der det blant annet heter at alle som har undertegnet traktaten, "skal kunne drive uhindret all slags maritim-, industri-, bergverks— og handelsvirksomhet på fullstendig like fot, forutsatt at de retter sig efter de stedlige lover og forskrifter".Departementet er uenig i at traktaten krenkes, og viser til lov om luftfart og en forskrift som regulerer luftfart på Svalbard. For å fly på Svalbard trengs tillatelse fra Luftfartstilsynet, og det har russerne fått. Men vilkårene for tillatelsen begrenser flyvningen til kun å skje i tilknytning til gruvedriften. "Ingen andre flyvninger, hverken for kommersielle eller ikke-kommersielle formål, dekkes av tillatelsen," står det svart på hvitt. Professor Geir Ulfstein er ekspert på Svalbardtraktaten. Han sier det er uenighet rundt tolkningen av traktatens artikkel 3, der det står om retten til å drive "commercial operations" - på norsk oversatt til "handelsvirksomhet".- Norge mener uttrykket ikke omfatter luftfart, mens russerne mener at det gjør det, sier Ulfstein, som mener Norges tolkning er riktig. Han tror bakgrunnen for saken er at russerne har problemer med kullvirksomheten.- De ønsker å finne nye næringsveier. Her kan turisme være løsningen. Det sentrale er å opprettholde den viktige tilstedeværelsen, sier Ulfstein.

- Brøt tillatelsen.

I fjor sommer informerte Sysselmannen Luftfartstilsynet om flere episoder av det de mener er ulovlig flyvning. Et russisk helikopter fløy også i veien for et SAS-fly. Bare en av sakene ble etterforsket. Russerne fløy et TV-team og landet midt i en ærfuglkoloni, ifølge Svalbardposten. Saken endte med et forelegg på 50 000 kroner, men Trusten nektet nylig å godta avgjørelsen. Svalbard-ekspert og professor Willy Østreng mener russerne vil vise sin styrke. - Saken må ses i sammenheng med flaggplanting på polen og oppbyggingen av Nordflåten, sier Østreng.- Russerne bryter bevisst inngåtte avtaler, hvilket er alvorlig for det bilaterale forholdet. Norge har uinnskrenkede rettigheter på Svalbard. Vi kan ikke akseptere brudd på suvereniteten, sier Østreng.

- Godt forhold.

Sysselmannen fremhever at kontakten med Trusten er god.- I år har vi ikke hatt noen problemer når det gjelder ulovlig flyvning, sier assisterende sysselmann Elisabeth B. Løvold.Samferdselsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om saken ut over det som står i klagesaken.

Russerne mener det er en direkte krenkelse av Svalbardtraktaten at de ikke får tillatelse til å fly helikopter med turister.
Gruveselskapets klage til Samferdselsdepartementet.
Svalbard-turisme kan være en ny mulig næringsvei for russerne. Bildet er fra Magdalenefjorden.