Norge

Barna må forklares at de har private områder

Det er vanskelig å snakke med barn om seksuelle overgrep. Dette er måten du kan gå frem på.

Barna som skal være utsatt for overgrep i en barnehage i Tromsø blir avhørt i barnehuset i byen, som er spesielt laget for å gi barna mest mulig trygge rammer for samtalen. Aleksander Andersen

 • Mala Wang-naveen

-Det er noe med å være veldig direkte uten at man foreslår at noe har skjedd. Man skal ikke være redd for å snakke med barn, men det må tilpasses barnets alder, sier Shirley Stormyren som er psykologspesialist ved Barnehuset i Oslo.

Hun mener det er viktig å si hva som er lov og ikke lov.

— Den viktigste beskjeden er at barn må si ifra til voksne hvis barn eller voksne gjør noe mot kroppen som er vondt eller rart, sier Stormyren. Hun forklarer at tiss, rumpe og etter hvert pupper på litt eldre barn er private områder.

Foreldrene i overgrepssaken i Tromsø får en oppskrift de skal følge

Foreldrene i overgrepssaken i Tromsø får en oppskrift av barnehusleder Ståle Luther. Der står det hvordan de skal forklare, lytte og stille åpne spørsmål. Slik saken står nå, er det viktig at barna ikke stilles for mange direkte spørsmål da de skal avhøres.

Det at barnas forklaringer må være upåvirket, er erfaringer man har gjort seg etter Bjugn-saken på 90-tallet. Den gang viste det seg at flere av barnas forklaringer hadde blitt påvirket av foreldre og avhørerne.

Les mer om Bjugn-saken her

Les også:

Les også

Slik kan barn forstå hva som ikke er lov

Konkrete råd når man snakker med barnet om overgrep

Organisasjonen StopItNow! som kjemper mot overgrep mot barn har på sine sider en enda mer konkret tilnærming til hvordan voksne kan snakke med sine barn om seksuelle overgrep. I en punktvis liste kan man lese at det kan lønne seg å bruke konkrete eksempler og situasjoner som illustrerer situasjoner de kan havne opp i for eksempel hjemme hos venn.

Et annet råd er at man som forelder er bevisst på at man ikke forvirrer barna, men lærer dem at det å sette grenser overfor for eksempel familiemedlemmer. Ønsker de ikke å klemme, kan de læres opp til å vise respekt gjennom for eksempel å håndhilse. Dette kan vise barnet at et nei er et nei som respekteres. Om familiemedlemmer ikke liker det, er det foreldrenes oppgave å forklare.

Overgripere kan både belønne og true om å skade familie

Videre minner organisasjonen om at berøring av seksuell art kan være veldig forvirrende for barn. Berøringen kan der og da ha vært en god opplevelse for barnet, mens det å få vite at det er galt, kan knytte skam og og forvirring til situasjonen. Ifølge organisasjonens siden at overgriperne ofte kan oppnå sine mål gjennom gaver, innføring av belønning, skyldpåføring eller trusler mot familie eller kjæledyr.

«Forklar barnet disse triksene, og forsikre dem at du kan takle situasjonen, selv om de ikke motsatte seg den seksuelle handlingen», lyder rådet. Organisasjonen mener at det er viktig at barnet forstår at det også kan betro seg til andre familiemedlememr om de synes det er vanskelig å snakke med foreldrene.

Ikke alltid man kan se at barna har blitt utsatt for overgrep

— Barn kan trekke seg unna, eller bli mer klengete enn vanlig. Dette er også veldig aldersbestemt, hvordan de viser at de har det bra eller ikke. Om det er mobbing på skolen eller overgrep må man undersøke nærmere, sier Stormyren ved Barnas Hus.

- Men hvordan kan barn som har opplevd noe oppføre seg?

— Barn viser ikke spesifikke tegn ved overgrep, men jeg kunne sikkert ha ramset opp flere tegn på at et barn ikke har det bra. Tegnene kan være uttrykk for flere ting, sier Stormyren.

Hvordan advarer barna mot fremmede?

Ifølge Senter for Krisepsykologi som behandler både enkeltpersoner og grupper, hjelper det lite å skremme barna dersom de ikke får konkrete beskjeder om hva de skal gjøre. Ifølge senterets sider er det foreldre ofte gjør, advare barna mot å ta i mot noe fra fremmede og fortelle barna at de ikke må bli ukjente som lokker dem. På sidene vises det til hvordan Lommemannen har appellert til barnas hjelsomhet og fanget dem på den måten.

- Det sies at overgripere ofte er flinke til å bygge tillit til barn, er det noe konkret vi bør fortelle barna når det gjelder kontakt med fremmede?

— Det er et stort og vanskelig spørsmål, ofte er det ikke fremmede overgripere, men noen barnet kjenner. Det viktigste rådet er kanskje at om noen du kjenner, større barn eller voksne, gjør noe mot kroppen din eller rører private områder, er ikke det greit. Og det må du fortelle til en voksen, sier Stormyren.

Barna skal bli rolige og trygge av samtalen med de voksne

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stressskriver på sine sider at store mediesaker ofte kan nå frem til barna. I slike tilfeller bør voksne undersøke «hva barna har fått med seg av potensielt skremmende nyheter slik at de voksne kan korrigere mulige misforståelser». Videre foreslås det at foreldre sjekker med skolen om overgrep som tema har vært behandlet i klassen, og at det foreldre flest kan selv vurdere når og hvordan en slik samtale bør finne sted.

Det viktigste er ifølge kunnskapssenteret at barna føler seg rolige og trygge av samtalen, slik at de slipper å være redde når de ikke trenger å være det.

 1. Les også

  Overgrepssiktet barnehageansatt fengslet i fire nye uker

 2. Les også

  Overgrepssiktet barnehageansatt fengslet

 3. Les også

  Slik etterforsker politiet barnehagesaken

 4. Les også

  Ti spørsmål og svar om seksuelle overgrep

 5. Les også

  Her blir barna avhørt om hva som skjedde i barnehagen

 6. Les også

  Dette gjør barnehagene for å unngå overgrep

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Slik snakker du med barna om seksuelle overgrep

 2. SPORT

  – Hvis jeg hadde vært en overgriper, ville jeg søkt meg til idretten

 3. NORGE

  Opptrappingsplan mot vold får sterk kritikk

 4. NORGE

  Kripos: «Internett har blitt et eldorado for overgripere som vil finne sårbare barn»

 5. DEBATT

  Vi må forstå barns seksuelle lek og følelser

 6. NORGE

  Menigheten: Ikke vår oppgave å melde fra om overgrep. Barneministeren: Det er straffbart å unnlate å melde fra.