Norge

- Må bearbeide barnas sterke inntrykk

I dag er sommerferien over for mange barnehage- og SFO-barn. Tomme lekearealer og skolegårder fylles igjen med lek og latter. Men for de ansatte kan det by på utfordringer å møte ungene etter terroren.

- Vi har tusenvis av ulike foreldre. Noen mener det er viktig å skjerme i stor grad, andre mener barna bør konfronteres med virkeligheten. Vi må ta hensyn til den ulikheten, sier oppvekstsjef Kjell-Arne Ekeberg i Ski kommune. Foto: Monica Strømdahl

  • Monica Strømdahl
    Fotograf

I Ski kommune er det i dag oppstart ved 20 kommunale barnehager og ni skolefritidsordninger. Flere hundre barn i alderen ett til fem år er ferdig med sin sommerferie. Slik er det over hele Norge. Litt over en uke er gått siden 22. juli.

– Barn er forskjellige og har ulike behov. Noen av de yngste opplever at 22. juli er veldig lenge siden, andre har datoen og hendelsen nært. Det er slike forhold personalet vurderer og tar hensyn til, sier Kjell-Arne Ekeberg, oppvekstsjef i Ski kommune.

Ordinær skolestart er senere i august, men i dag er det de yngste barna som samles.

– Det er en helt spesiell oppstart for både ansatte, barn og deres pårørende. Vi håper vi er godt forberedt til å møte det enkelte barn på en hensiktsmessig og god måte. Det finnes ikke én oppskrift eller én mal, men jeg har lagt vekt på å sende ut nøkkelinformasjon og enkle retningslinjer til alle ledere i barnehage, skole og SFO. Notatet gås igjennom med de ansatte før de skal møte barna og senere skoleelevene, sier Kjell-Arne Ekeberg.

Ski kommune er som alle andre kommuner i landet sterkt preget av terroren. Ski AUF mistet Karar Mustafa Qasim (19) fra Vestby og Ingrid Berg Hegglund (18) fra Ås. Ekeberg opplever den samme tristheten og vantroen som alle andre.

Mangfold

De aller fleste barn og ungdom i Ski går i kommunale barnehager og skoler.

– Det som er viktig at de profesjonelle voksne som møter barna i dag, tenker hele mangfoldet av barn. Ikke alle har foreldre som har informert og reflektert like mye over tragedien sammen med barna sine. Vi må bearbeide de sterke inntrykkene barna har vært utsatt for, sier Ekeberg.

Kunnskapsdepartementet har allerede fått meldinger fra foreldre som har reagert på på at noen barnehager (ikke i Ski kommune, red anm.) har overdrevet omtalen av katastrofen, mens andre kvier seg for å ta opp temaet.

– På den annen side har vi tusenvis av ulike foreldre. Noen mener det er viktig å skjerme i stor grad, andre mener barna bør konfronteres med virkeligheten. Vi må ta hensyn til denne ulikheten.

Han sier ritualisering er allmennmenneskelig. For de minste barna mener han det er fint med en stille stund i løpet av dagen og lystenning ved et måltid. Når de større barna begynner på skolen, kan det være aktuelt å innlede med ett minutts stillhet. For de skolene som har mistet elever, er det naturlig med en større minnemarkering.

– Generelt kan vi si at de voksne skal svare på det barna spør om, men ikke selv være spesielt aktive med å stille spørsmål som «Hvordan opplevde du dette, hva føler du?» osv. Det kan aktivere de vonde tankene. Dersom man opplever at barna skulle være veldig opptatt av krigsskyteleker, groteske tegninger osv., er det viktig å snakke med barna om hvorfor de velger en slik lek. Det kan være en invitasjon til en samtale.

Retraumatisering

Ekeberg nevner en spesiell utfordring for personale som arbeider med flyktninger og andre som har sterke og vonde opplevelser fra tidligere faser i livet.

– Mange vil kunne oppleve terrorhandlingen 22. juli som en retraumatisering.

Kjell-Arne Ekeberg mener det er viktig å tenke fremover.

– Snart er vi i gang med en normaliseringsprosess der vi igjen skal ha fokus på opplærings— og oppdragermandatet vi tross alt har.

– Mange, spesielt barna frykter Anders Behring Breivik?

– Det som er viktig om de yngste barna spør om den siktede, er å svare at han er i fengsel og ikke kan gjøre slike fryktelige ting igjen. For de større elevene vil terrorhandlingen 22. juli etter hvert bli en del av lærerplanens mål om å gi kunnskap om menneskenes konfliktfylte historie og samtidens kriser, sier Kjell-Arne Ekeberg.

Les også

  1. - Barna trenger å forstå

  2. - Det er godt å kunne søke trøst i idretten

  3. Forbereder seg på tøff skolestart