Norge

6 av 10 er negative til å få en muslim i familien

Nesten 60 prosent av befolkningen er negative til å få et svigerbarn inn i familien med muslimsk tro, viser ny undersøkelse.

Halve Norge er skeptiske til muslimer, viser det årlige Integreringsbarometeret, som ble lagt frem onsdag. Thomas Øijord

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Halve Norge er skeptiske til muslimer, viser det årlige Integreringsbarometeret, som ble lagt frem onsdag.

Et representativt utvalg har besvart spørsmål om ulike innvandrerrelaterte holdninger. Klart flest, både blant befolkningen generelt og i ulike innvandrergrupper, er skeptiske til islam.

Nesten seks av ti i befolkningen er negative til å få et svigerbarn med muslimsk tro inn i familien, og det er klart høyere enn noen annen trosretning. Også blant innvandrere fra ikke-muslimske landgrupper er det betydelig høyere skepsis til et svigerbarn med muslimsk tro enn med noen annen tro.

Halvparten av innvandrere fra Pakistan er negative til et svigerbarn med hinduistisk eller buddhistisk tro, mens fire av ti er negative til svigerbarn med jødisk eller kristen tro i denne innvandrergruppen.

Stor muslimskepsis

— Gjennomsnittlig har 60 prosent med innvandrerbakgrunn opplevd diskriminering. Det er svære tall, og det rammer bredt. Også blant dem som har bodd her lenge. Det er jeg veldig bekymret over, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Majoritetsbefolkningen er blant de mest skeptiske til muslimer, og totalt svarer nesten halve Norge at de er skeptiske til muslimer. Blant innvandrere fra ikke-muslimske land varierer andelen skeptiske fra over halvparten (thailandske innvandrere) til en tredjedel (chilenske innvandrere).

— I Norge snakker vi ikke om diskriminering. Mange tror at det handler om de slemme folkene, men det gjør det ikke. Mesteparten av diskrimineringen foregår fordi det er du og jeg som holder på med det, sier Ørstavik.

Diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Tom A. Kolstad

Blant innvandrere fra Irak svarer 22 prosent at de er skeptiske til muslimer.

— Det er noen tall som er ganske skremmende her. Spesielt den høye skepsisen mot muslimer. Sett i lys av arbeidet for forebygging av radikalisering, vet vi at det finnes et stort synpatiserende landskap. Det blir en ond sirkel, da vi vet at skepsisen mot muslimer sannsynligvis henger sammen med det globale terrorbildet, sier Linda Alzaghari, daglig leder av Minotenk.

8 av 10 norskpakistanere mener foreldre bør finne ektefelle

Integreringsbarometeret gjennomføres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) hvert år. I år har de også spurt om innvandreres forhold til arrangerte ekteskap.

Blant norskpakistanere mener nesten 8 av 10 at foreldrene bør engasjere seg for å finne egnet ektefelle for sine barn. Det er store forskjeller blant de ulike innvandrergruppene: Blant innvandrere fra Bosnia, Danmark, Chile og Sverige, er tallet mellom åtte og fem prosent.

Innvandrere mer religiøse

Med unntak av innvandrere fra Chile og Bosnia er innvandrergruppene generelt mer religiøse enn resten av befolkningen. Innvandrere Pakistan, Irak og Somalia er mest religiøse, viser undersøkelsen. Personer som har bodd i Norge i mer enn 30 år er mindre religiøse enn personer med mindre enn ti års botid. Høyt utdannede innvandrere er også mindre religiøse enn de med liten utdanning.

Verdier som demokrati, likestilling og barns rettigheten får høy score i alle innvandrergrupper, fra 84 til 99 prosent.

For åtte av tolv innvandrergrupper er verdien "respekt for homofile" den verdien som får lavest tilslutning av de det er spurt om. Her er det innvandrere fra Polen som har lavest tilslutning. Jo større betydning religion spiller i livet, jo mindre andel gir tilslutning til påstanden om respekt for homofile er viktig.

Somaliere opplever oftest diskriminering

Rundt 3 av 4 somaliere oppgir at de er blitt diskrimert det siste året. Sammen med innvandrere fra Irak er det de som oppgir at de oftest blir diskriminert. Bosniere oppgir sjeldnest at de blir diskriminert, om man ikke medregner innvandrere fra Sverige eller Danmark.

Snittet i alle innvandrergruppene er på rundt 60 prosent. Menn oppgir at de oftere blir utsatt for diskrimering, og unge oftere enn eldre.

 1. Les også

  Handlinger betyr mer enn holdninger i integreringsdebatten

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Integreringsbarometeret: Dette gjør nordmenn skeptiske til muslimer

 2. KOMMENTAR

  Problemet er ikke at antallet rasister har økt. Problemet er at de er blitt mer synlige.

 3. KRONIKK

  Omfattende rapport: Nordmenn er splittet om innvandring — og skeptiske til integreringen

 4. DEBATT

  Vellykket integrering handler om mer enn tilslutning til felles verdier. Det handler om å delta og bidra | Libe Rieber-Mohn

 5. NORGE

  Fire av fem mener innvandrere opplever diskriminering i Norge

 6. KOMMENTAR

  Hvorfor er vi så negative til muslimer når vi er så positive til innvandrere?