Politikere reagerer sterkt: - Hårreisende av Helsetilsynet

Politikere er svært kritiske til tilsynet i kjølvannet av Daniel-saken.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på at Helsetilsynet mener det er utenfor deres mandat å gå inn i opplysninger om at leger utsettes for press. Hun ber helseministeren komme på banen og avklare.

I dokumentene i Daniel-saken fremkommer det at helsepersonell opplevde press og utskjelling fra overordnede rett før de skulle i avhør. En assistentlege f.eks., som var med under operasjonen, opplevde «besøk» fra klinikksjef og overlege som «svært ubehagelige» og et forsøk på å få ham til å endre forklaring.

Helsetilsynets konklusjon kom for to uker siden: Daniel fikk «forsvarlig behandling», men sykehuset får kritikk for to brudd på spesialisthelsetjenesteloven.

Men presset som assistentlegen og andre opplevde ble ikke gjenstand for hverken kritikk eller tilsynsoppfølging, selv om Helsetilsynet legger til grunn at det hadde skjedd.

Direktør Jan Fredrik Andresen begrunnelse for likevel ikke å gripe fatt i det, er at det faller utenfor deres mandat fordi det er «en del av det psykososiale arbeidsmiljøet».

Jan Fredrik Andresen

— Derfor går vi ikke inn i det. Men vi har påpekt ledelsens ansvar for at slik kommunikasjon ikke skal forekomme, sier han.

Vil ha Høie på banen

— Å avfeie det med at dette er en del av det psykososiale miljøet, er hårreisende, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Toppe og Sp vil ha helseminister Bent Høie (H) på banen og vil sende et skriftlig spørsmål til statsråden.

Kjersti Toppe

— Vi vil at Helsedepartementet avklarer om Helsetilsynet legger rett tolkning til grunn når de sier dette faller utenfor deres mandat, sier Toppe

I Aftenposten torsdag rettet tre eksperter i medisin og helserett kraftig skyts mot Helsetilsynet argumentasjon for å unnlate å gå inn i saken.

Toppe sier mange som har opplevd svikt i helsevesenet kan ha størst problemer med et helsevesen som prøver å skjule hva som har skjedd.

— Derfor er det klart at Helsetilsynet mågå inn i slike opplysninger.

- Helsetilsynet har ennå en vei å gå

Leder i helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos (Frp), reagerer på Helsetilsynets argumentasjon.

— Det er helt ukjent for meg at dette faller utenfor deres mandat. Helsetilsynet må komme til Stortinget og gi klar beskjed hvis det er behov for endringer.

Kari Kjønaas Kjos

— Dette går rett til kjernen av det et tilsyn skal drive med. Det blir ingen læring av feil hvis ikke Helsetilsynet kan slå ned på slikt. Dette skaper mistillit til helsetjenesten. Helsetilsynet har ennå en vei å gå, sier Kjos.

Urolig Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken sier det er helt avgjørende for pasientsikkerhet at det ikke skapes et kunstig skille mellom arbeidsmiljø og god ledelse på den ene side, og de faglige vurderinger på den andre.

— For det henger sammen.

Audun Lysbakken

Lysbakken mener at prinsipielt, så må det være Helsetilsynets oppgave å gå inn i dette.

— Det uroer meg at det virker som det er uklarhet om tilsynets mandat. Det må helseministeren nå klargjøre.

Behov for retningslinjer

Tove Karoline Knutsen (Ap) sier helseministeren snarest må klargjøre adgangen for Helsetilsynet til å gå inn i slike forhold, "dersom dette ikke er klart i dag".

afp000459017-VU_KS22CWm.jpg

— Han bør også vurdere om det er behov for standardiserte retningslinjer for hvordan helsepersonell skal håndtere saker hvor politiet er involvert.

— Åpenhet, redelighet, og vilje og evne til å lære av sine feil er helt avgjørende for den tilliten vi har til sykehusene våre. Ukultur er en åpenbar trussel mot pasientsikkerheten, sier Knutsen.