Norge

Datatilsynets sjef med kraftig kritikk mot Siv Jensens departement

Finansdepartementets forhold til personvern og menneskerettigheter er svært tvilsom, mener Bjørn Erik Thon.

Siv Jensen og hennes byråkrater får på personvernpukkelen.
  • Arild Færaas

I et brev datert 5. august skriver Thon «Det er svært beklagelig at departementet fremdeles ikke synes å ta forholdet til personvern og menneskerettigheter på alvor».

Kritikken kommer i en høringsuttalelse om at Tolletaten skal få utvidet makt og myndighet til å kontrollere vareførsel over grensen. Blant annet foreslås det at tollerne skal de få lov til å gi høyere bøter enn de kan i dag.

I brevet fosser kritikken videre.

«Ord som «personvern» eller «privatliv» forekommer ikke i teksten.»

Tilsynet understreker at dette er ikke første gang de peker på at personvernkonsekvenser og forholdet til menneskerettighetene er utredet for dårlig. De viser også til flere saker fra de siste fem årene.

– Denne saken legges etter hvert frem for Stortinget. Da er det også viktig at Stortinget ser hva høringsinstansene har ment om personvernkonsekvensene, sier Thon til Aftenposten.

Strid om tollersak

I en høringsuttalelse om en annen sak et par uker senere gjentar tilsynet kritikken.

I dag kan tollerne bare lagre bilder av din grensekryssende bil i én time. Men finansministeren vil at tollerne skal få lagre bildene i seks måneder.

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden 2010 da han overtok etter Georg Apenes.

I høringsuttalelsen skriver Thon at «det er meget beklagelig at Finansdepartementet nok en gang legger fram et lovforslag der personvernkonsekvenser, forholdet til Grunnlovens §102 og EMK er mangelfullt utredet.»

Siv Jensen sa i et intervju med Aftenposten i sommer at lovlydige ikke har noe å frykte. Og at årsaken til lovendringen er at dataene skal brukes for å ta opp kampen med profesjonelle smuglere.

Datatilsynet skriver i sin høringsuttalelse at masseregistreringen og lagringen kan «oppleves som både ubehagelig og krenkende.». Og at «de langt fleste reisende som passerer grensen ikke har kriminelle hensikter»

«Datatilsynet mener Finansdepartementet i realiteten ikke har gjort noen som helst reell vurdering av hvilke personvernkonsekvenser forslaget vil få.»

De ber om at forslaget blir utredet på nytt.

  • Bakgrunn:

Vil lagre bilder av bilen din fra grensen i et halvt år

Dette er superverktøyet som skal hjelpe tollerne å avsløre smuglerne

Er Finansdepartementet en versting?

Thon vil ikke svare på om Finansdepartementet er en versting.

Men han bekrefter at tilsynet aldri før har stilet tilsvarende kritikk til et departement.

På spørsmål om det er noen departement i regjeringen Thon vil trekke frem positivt, vil han heller ikke svare konkret.

– Jeg synes generelt det har gått riktig vei, men overfor Finansdepartementet fikk vi behov for å si fra.

Datatilsynet vil også i et møte med Stortingets nyopprettede «Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter» ta opp saken.

Tar til seg kritikken

Dorte Drange er seniorrådgiver i Finansdepartementet og uttaler seg på vegne av departementet.

– Vi tar kritikken fra Datatilsynet alvorlig. Vi ser at personvern- og menneskerettighetsspørsmål kan ha vært noe snaut omtalt i enkelte høringssaker, og at det dermed kan framstå som om slike spørsmål ikke er utredet fullt ut.

Men hun påpeker at i arbeidet deres med å utvikle regelverk er disse hensynene viktige premisser.

– Departementet vil nå se nærmere på hvordan vi kan sikre at personvern- og menneskerettighetsspørsmål blir godt belyst i høringsnotater.

Les mer om

  1. Personvern
  2. Finansdepartementet
  3. Datatilsynet
  4. Menneskerettigheter
  5. Regjeringen