Norge

Vurderer å la soldater droppe uniform

Politiet har fått råd om å legge bort uniformen når arbeidsdagen er slutt. Nå krever Forsvarets tillitsmenn en rask avgjørelse på om soldater skal slippe uniformen på reise og i det offentlige rom.

Forsvaret må raskt bestemme om det skal innføres uniformsrestriksjoner for soldater på reise og offentlige steder, mener Aleksander Stokkebø, tillitsvalgt i Forsvaret.
  • Frode Sætran

PSTs trusselvurdering omfatter politi, militært personell og politikere. Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at tendensen tilsier at det kan ventes angrep fra enkeltpersoner, én eller to, som går til angrep på uniformert personell.

Et eksempel på ekstremister som går til slike angrep, erdrapet på den britiske soldaten Lee Kirby i London i mai i fjor. To menn, bevæpnet med kniv og machete, angrep på åpen gate og hugget ham til døde.

— Våre uniformerte mannskaper har trening i å håndtere enkeltpersoner som angriper, sier Humlegård. Selv om politiets ansatte er blitt informert med epost, valgte Humlegård å gå offentlig ut, blant annet for å nå bredt ut raskt, også til politiansattes familier og pårørende.

- Haster med beredskap

Samtidig som landets 14.000 politiansatte i løpet av onsdagen ble bedt om å vise ekstra årvåkenhet når de er på jobb og unngå uniformsbruk på fritiden, etterlyser sentrale tillitsvalgte i Forsvaret informasjon om hvordan soldater og vernepliktigeskal forholde seg til trusselsituasjonen.

– Forsvaret umiddelbart må vurdere om man skal slippe å bruke uniform på reise og i det offentlige rom, sier Aleksander Stokkebø, landstillitsvalgt for Tillitsmannsordningen i Forsvaret. Han mener det haster med en vurdering av hele trusselbildet.

— Det er viktig at Forsvaret straks tar en vurdering for å imøtekomme trusselbildet. Man må foreta en vurdering av all forsvarsaktivitet i uniform. Om det skal være restriksjoner i uniformsbruk for vernepliktige som befinner seg i det offentlige rom, etter endt tjeneste og under permisjoner, sier Stokkebø.

Les også:

Les også

Terrorvarsel i flere land

- Jeg kommer til å gå i uniform når jeg reiser neste gang, hvis jeg ikke har fått beskjed om noe annet, sier Stokkebø.

Tillitsmannsapparatet har ikke tatt standpunkt til om man vil ha endringer i uniformsbruken.

Men Stokkebø er opptatt av at hvis man innfører restriksjoner, må vernepliktige fortsatt få kollektivrabatten, som er opp mot 90 prosent, ved å vise frem militært ID.

Sikre eller stoppe drilloppvisniger?

– Og så må vaktholdet ved basene nå gjennomgås og man må vurdere om soldatene er riktig utrustet. I tillegg må man vurdere all offentlig militær opptreden, som for eksempel Gardens drilloppvisninger.

— Når bør dette skje?

— Umiddelbart, og konklusjonene og informasjon om trusselbildet må formidles til hver eneste soldat, helt ned på troppsnivå, slik at man sikrer seg at hver enkelt soldat er kjent med situasjonen og vet hvordan man skal forholde seg, sier Stokkebø, som i dag var på befaring ved Garnisonen i Sør-Varanger da PST-varselet gikk ut i dag.

- Ikke fått informasjon

- Har dere fått noe informasjon hittil?

— Jeg kjenner ikke til at Forsvaret har informert om dette i tilstrekkelig grad, sier Stokkebø.

- PST valgte å være konkrete på at trusselen er rettet mot militært personell, politiansatte og politikere, for å gjøre folk tryggere. Det samme gjorde denne informasjonen kanskje ikke for dere?

– Personlig føler meg trygg, men klart man tenker på det. Jeg tror at frem til vurdering er gjort, vil livet gå sin vante gang i Forsvaret. Jeg kommer til å gå i uniform når jeg reiser neste gang, hvis jeg ikke har fått beskjed om noe annet.

Les også:

Les også

Forsker om Norge i Irak: - Må regne med at noen vil svare.

E-post om truslene

Forsvarsledelsen sier at deres ansatte er varslet om trusselbildet.

— Vi har sendt ut en epost til Forsvarets ansatte med informasjon, sier major Vegard Finberg.

- Hva med vernepliktig personell?

— Forsvaret skjerpet beredskapen allerede i februar 2013, til terrorberedskap alfa. Ut over det foretar vi fortløpende vurdering, sier Finberg.

Rekrutter reiser på tog, buss og fly med uniform, og har ikke samme trening i å takle et eventuelt angrep, slik politifolk har.

— Vi vil sørge for å informere alle mannskaper i Forsvaret. Nødvendige tiltak vil bli truffet. Om det vil omfatte at personelet kan slippe å bruke uniform når de er på perm, kan jeg ikke si noe om nå, sier informasjonsoffiser Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Men i Forsvarsdepartementet har man forlengst varslet sine ansatte om trusselsituasjonen.

— Vi sendte for noen dager siden ut en intern epost til departementets ansatte, samtidig er sikkerheten ved departementet skjerpet, sier seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke.

Les også

  1. Politiet: Sannsynlig med terror det neste året

  2. PSTs vage ordbruk