Ny EU-ordning skal gi gratis trådløst nett på offentlige steder

EU-ordningen Wifi4EU skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek.

Kommunene i Norge får nå mulighet til å søke om støtte fra EU for å kunne tilby gratis trådløst internett på offentlige steder som parker, torg og bibliotek.

Som en del av EØS-avtalen får alle kommunene i Norge muligheten til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett.

Støttebeløpet på 150.000-200.000 kroner pr. kommune kan dekke inntil hundre prosent av kostnadene til utstyr og installering.

– Med den EU-nye ordningen får vi bedre tilgang på gratis wifi-soner i kommunene slik at enda flere får mulighet til å bruke digitale tjenester, forklarer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.

EU har satt av inntil 1,2 milliarder kroner til ordningen, som løper til og med 2020.

Tilbudet skal være gratis for brukeren. Man skal også kun trenge å registrere seg én gang. Altså vil man kunne få tilgang til alle Wifi4EU-nettverk i hele Europa med samme enhet.