Advarer mot livsfarlige tabletter med falskt navn

Narkotika som er 50 ganger sterkere enn heroin, er i omløp i Trondheim under et navn som ligner et legemiddel. Kommunens overdoseteam advarer mot tablettene.

 - Det virker uhyre fort. Du blir forgiftet og det er en hårfin balanse mellom rus og død, sier John-Petter Jamt, fagleder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune.

– Vi har funnet tabletter i miljøet ute blant stoffmisbrukerne på gaten. Vi aner at dette kommer fra «det mørke nettet» og at det sitter folk ute i de tusen hjem og bestiller. Deretter dumper det ned i postkassen og distribueres videre. Det skal ørsmå mengder til for å gi dødelig utgang, selv for dem som er vant til harde stoffer, sier John-Petter Jamt, fagleder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune til Adresseavisen.

I Norge heter tablettene Xanor, med alprazolam som virkestoff.

Alprazolam har rusgivende, angstdempende og søvnfremkallende egenskaper, og det brukes derfor hyppig blant rusmisbrukere. Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital har gjort en analyse av de aktuelle Xanax-tablettene. Det viser seg at tablettene ikke inneholder alprazolam, men sannsynligvis en fentanylvariant.

Mye sterkere enn heroin

– Vi bør ta utgangspunkt i at fentanyl uansett er fra 50–100 ganger mer potent enn vanlig morfin og heroin. Inntak av selv små mengder av de illegale Xanax- tablettene kan utløse overdose, og er derfor livsfarlig, sier John-Petter Jamt.

I Sverige er det allerede registrert nesten 70 dødsfall siden juni 2017 i sammenheng med bruk av denne fentanylvarianten.

Jamt sier at de som har fått i seg stoffet vil raskt gå inn i bevisstløs tilstand. Da er det sekunder om å gjøre med tanke på å gi motgift. Når det gjelder heroin har man alt fra minutter til en time.

– Det virker uhyre fort. Du blir forgiftet og det er en hårfin balanse mellom rus og død, sier Jamt.

Flere overdoser

Den ser ut som lovlig produsert Xanax, den er avlang med kantete hjørner og har merket «xanax» på den ene siden og et liggende 2-tall på den andre. Det kan derfor være svært vanskelig å se forskjell på legalt og illegalt produsert Xanax.

– Vi har allerede hatt flere overdoser på fentanylvarianter de siste månedene i tillegg til ett dødsfall som vi vet om i 2016. Nalokson vil virke som motgift, men tidsvinduet man har på å motvirke overdosen vil være mye kortere enn ved morfin-/heroinoverdose. Man kan også erfare at man må gi mye mer nalokson før det virker, sier Jamt.

– Vi er bekymret for den unge gruppen som lefler med stoff som de kjøper via nettet. De kan tro at det for eksempel kjøper ecstasy, men innholdet i tablettene kan være noe helt annet. Folk kan kjøpe en beroligende tablett, og så er det fentanyl i den, sier Jamt.