Frp sjekket ikke Leirsteins e-post-konto da de gransket pornosaken

I 2012 sendte Frp-politikeren Ulf Leirstein grov porno til en 14-åring i FpU. Strafferettslig er den saken foreldet, men Frp har ikke sjekket om Leirstein har sendt slike meldinger senere.

Frp er ferdig med saken mot Ulf Leirstein.

Frps Ulf Leirstein har trukket seg fra alle verv i partiet, men fortsetter som folkevalgt. Partiet er ferdig med saken, fordi Leirstein har trukket seg fra en rekke verv. Men partiet har kun undersøkt saker det er varslet om.

Spredning av porno til en person under 18 år kan straffes med fengsel i inntil tre år, ifølge i straffelovens paragraf 317c. Foreldelsesfristen er tre år.

Leirstein brukte Stortingets e-post da han sendte porno til ungdommer helt ned i 14-årsalderen i FpU. Dette gjorde saken alvorligere, men førte ikke til at Frp ba om å få tilgang til Leirsteins e-post konto frem til i dag.

Har dere sjekket om Leirstein har sendt pornografisk materiale etter 2012?

– Organisasjonsutvalget har forholdt seg til de sakene som er varslet, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Aftenposten.

Saken ble behandlet raskt av Frps organer.

– Føler du deg trygg på at hele sannheten er kommet frem?

– Vi mener at de sakene som ble tatt opp, er fullstendig behandlet.

Fremtid i partiet?

– Har Leirstein noen fremtid i partiet etter stortingsperioden?

– Det er det ikke opp til meg å vurdere. Han har beklaget, og så må tiden vise om han kan gjenopprette tilliten. Det vil nok ta tid. Den type oppførsel i partiet er uakseptabel, og den har fått klare konsekvenser, sier Limi. Han legger til at partiets organisasjonsutvalg har gjennomgått påstandene, og konkludert i saken.

– Utvalget anbefalte at Leirstein skulle fratre alle tillitsverv i gruppen, og forlate justiskomiteen. Leirstein hadde allerede trukket seg fra vervene, sier Limi.

Frps parlamentariske leder Hans Andres Limi.

Flere saker

Det var NRK som avslørte at Leirstein i 2012 hadde sendt flere e-poster med pornografiske bilder til unge gutter som var aktive i FpU i Østfold.

En av dem var 14 år gammel og under seksuell lavalder.

NRK har også avslørt detaljer om innhold i tekstmeldinger Ulf Leirstein skal ha sendt i 2012 hvor han foreslår trekantsex med en kvinnelig partikollega og en 15-åring. Tekstmeldingene skal ha blitt sendt i 2012.

Leirstein selv har forklart det som skjedde med at han «var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av.»

Spesielle regler for politikere

I arbeidslivet forøvrig kan arbeidsgiver ha tilgang til e-posten din, men for stortingspolitikere er saken en annen.

«Ingen i Stortingets administrasjon har adgang til å gå inn i e-postboksen til en representant. Representantene innehar et verv, og er ikke ansatte etter arbeidsmiljøloven. Reglene i arbeidsmiljøloven § 9–5 om innsyn i arbeidstagers e-post mv. kommer derfor ikke til anvendelse,» skriver Stortingets administrasjon til Aftenposten.

Derimot kan politiet gripe inn om det mistenker at det har skjedd noe kriminelt:

«Stortingsrepresentanter er imidlertid som utgangspunkt ikke immune for straffeforfølgelse. I den forbindelse kan det tenkes at politi og påtalemyndighet vil kunne ha hjemmel til å benytte straffeprosessuelle tvangsmidler til å åpne en e-postboks. Politi og påtalemyndighet er nærmest til å svare på i hvilken grad dette kan være aktuelt», skriver Stortinget i e-posten.

Stortingets IT-avdeling har aldri mottatt noen forespørsel om å få adgang til noen representants e-postboks, får Aftenposten opplyst.