Norge

Slik har ekstremværet skapt forsikringsskader både i skog og frysere

Det uvanlige væråret har skapt et helt annet omfang av skader både i norske skoger og frysere.

På østlandsområdet ser det slik ut mange steder etter helgens uvær.
 • Ingeborg Moe
  Ingeborg Moe
  Journalist

Uværet på Østlandet sist fredag kom brått på for mange etter en varm og rolig sommer. Både i skog og mark, men også midt i Oslo sentrum, brakk trær rett av i vindkastene.

Forsikringsselskapene får fortsatt inn skademeldinger for biler, båter og hus som har fått skader, og det er ventet at det vil koste flere titalls millioner kroner, selv om de fleste av skadene ikke er store.

Mange båt- og bilskader

– Det som er spesielt denne gangen, er at uværet traff i veldig befolkningstette områder, som har gitt betydelig mer bil- og båtskader. Gjensidige alene har fått inn 150 skader på bil og båt, og det er formidabelt sammenlignet med andre stormhendelser, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige forsikring.

Forsikringsselskapet har fått inn 206 skademeldinger på bygninger etter uværet sist helg, flesteparten fra Østfold og Akershus, i tillegg til bil- og båtskadene. De har fått meldt inn skader for 13 millioner kroner.

De fleste skadene skyldes trær som har falt ned, takstein eller tak har blir revet av eller båter som har slitt seg.

Kartet viser hvor skademeldingene til Gjensidige kom fra etter uværet sist helg.

Ikke vant til slikt vær

If skadeforsikring har fått meldt inn 140 skader. Informasjonsrådgiver Sigmund Clemetz sier at han selv var 20 meter unna en stor gren som brakk på Grünerløkka og mener det illustrerer det spesielle med helgens uvær.

– Uværet rammet deler av Norge som ikke er vant til denne typen vær. Det var vindkastene som var problemet, sier han.

Han peker på at denne typen vær oftere rammer på andre årstider, i områder av landet der folk er mer vant til det og dermed har tjoret fast eiendeler.

Nå kom vindkastene i begynnelsen av august, på en tid der mange har hagemøbler, trampoliner og andre ting ute i hagene.

 • Les også: Kraftig vind førte til kaotiske tilstander
Sigmund Clementz i If skadeforsikring hørte et knekk over seg og så falt denne grenen ned 20 meter unna der han sto midt på Grünerløkka sist fredag.
Slik så det ut i Drøbak fredag ettermiddag.

Har fått alt på en gang

Men det er ikke bare i hus og hytter at det har skjedd skader. Forsikringsselskapet Skogbrand, som forsikrer norske skoger, forteller om et ekstremt år.

– Snøskadesesongen gikk over i flomfare og så i ekstrem skogbrannfare. Takstfolkene våre skjønte ingenting. De takserte snøbrekkskader samtidig som det var skogbrannfare, sier Kjetil Løge i Skogbrand.

Snømengdene gjorde skade på skogen flere steder i vinter og skapte problemer både for strømlinjer og for trærne.
Det har vært en rekke små og større skogbranner særlig på Sørlandet.

Snøskader, skogbranner og stormskader

De store snømengdene i Sør-Norge i vinter har ført til rekordmange snøbrekkskader, i alt 300. Dette er skader der trærne brekker rett av som følge av tung, våt snø. For å meldes inn til Skogbrand må skadene har skjedd over et område av en viss størrelse og gjelder ikke enkelttrær.

Han anslår snøskadene har kostet 10 millioner kroner. I tillegg har det vært opp mot 100 skogbranner, som de ikke har kostnadsoverslag for ennå.

– Og forrige helg fikk vi altså de første stormskadene. Så det er noe som skjer med klimaet som er utfordrende for skogen. Vi ser også at den røde furubarvepsen i Østfold har laget skader som vi ser sjelden, sier Løge.

Det er et ekstremår fordi det er kommet mange forskjellige skader, både snøskader, stormskader, insektskader og brannskader. Og å få hele pakken på ett år, det er vi ikke vant til, sier Løge, som har fått meldt inn 20 skademeldinger fra skogeiere fra fredagens uvær.

Bymiljøetaten rydder vindfall i Oslomarka

Oslo kommunes bymiljøetat er i gang med opprydningsarbeidet etter at mange trær ble felt av vinden og falt over turveier og lysledninger i stormen.

Pressekontakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten sier at de lørdag morgen ryddet de mest populære turveiene, lysledninger og grusveier til driftsbygninger og fastboende. Arbeidet ble fortsatt mandag og tirsdag, og alle grusveier og lysledninger ble ryddet for vindfelte trær. Onsdag ble tømmer og kvist etter ryddearbeidet kjørt bort.

Bymiljøetaten har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfanget og ber om tips fra turfolket om vindfelte trær over populære stier.

– Vi vil prioritere å rydde stier og oppholdsplasser som er mye brukt, sier Olsen.

Varmt i fryserne

Rysstad i Gjensidige mener at de ser flere litt uvante konsekvenser av at været blir «villere og våtere».

En av dem er at mange opplever at maten i fryseren blir ødelagt fordi strømmen går.

– Vi mottok flere av den typen skader i helgen. Vi har mottatt melding om skader for 200 000 kroner om dette i helgen. Snittet for hver av dem er på 7000 kroner. Folk har mye i fryseren, sier han.

Gjensidige har registrert en dobling i saker der maten er blitt ødelagt etter at frysere er blitt stoppet etter spesielt etter strømbrudd. I fjor dreide det seg om 1200 saker og erstatninger for tilsammen 8 millioner kroner.

Les mer om

 1. Ekstremvær
 2. Klima
 3. Strømbrudd
 4. Vær
 5. Gjensidige
 6. Oslo