Norge

Lime-saken: Alle de 12 domfelte har anket

Det går mot en ny runde i rettsapparatet for Lime-saken. Alle domfelte har anket. Den eneste som ble frikjent, slipper derimot en ny runde i retten.

Etter to og et halvt år i retten kom dommen mot Sajjad Hussain i Lime-saken 22. juni. Nå kan det bli flere nye måneder med venting da han og alle de andre domfelte har anket. Her er Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Etter to og et halvt år i rettsapparatet ble dommen i Lime-saken avsagt i Oslo tingrett for seks uker siden. Da hadde retten betalt 78 millioner kroner til advokater og tolker.

Resultatet ble at 12 av de 13 tiltalte ble domfelt. Flere av dem for menneskehandel, men straffen for samtlige var lavere enn det aktoratet hadde bedt om.

Nå har samtlige domfelte anket til lagmannsretten. Også statsadvokaten har kommet med motanke som gjelder deler av dommen. Blant annet fordi flere tiltalte ble frifunnet for noen av punktene som gjaldt menneskehandel.

  • Her er fem grunner til at Lime-saken er så spesiell

Vil ha dommen opphevet

Hovedmannen Sajjad Hussain fikk ni års fengsel. Også han ble frifunnet for noen av punktene. Nå blir det en ny runde i retten.

– Statsadvokaten har anket på frifinnelsene. Vi har anket på resten. Vi har primært anket til opphevelse av dommen, subsidiært for ny behandling i lagmannsretten, sier John Christian Elden, Hussains forsvarer.

– Hvordan ønsker du en mulig anke behandles i retten for å unngå nye 2,5 år i retten?

– Dersom anken behandles fullt ut av lagmannsretten, bør den i stor utstrekning deles og forenkles, slik at behandlingstiden for den enkelte tiltalte blir forsvarlig.

Lime-kjeden vokste raskt i Oslo indre øst, men ble avviklet kort tid etter razziaen for snart fire år siden. Her fra butikken på Grønland.

Hvor godt kan de huske?

Blant de domfelte er advokat Mohammad Shahzad Nazir som fikk fire år. Han var tiltalt for medvirkning til grov menneskehandel.

– Han har anket over samtlige punkter han er dømt for. Vi vil ha dommen opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Det bør ikke være mulig å avsi en dom over halvannet år etter at bevisene ble lagt frem og vitnene hadde forklart seg, sier Mette Yvonne Larsen, Nazirs forsvarer.

– Et sentralt spørsmål er hvor mye dommere og meddommere har husket av det som ble sagt og lagt frem i retten for to år siden. Det er også overraskende at hele dommen er enstemmig.

Tingrettsdommer Ina Strømstad er medlem i dommernes mediegruppe. Hun sier at loven åpner for at lang saksbehandlingstid kan være grunn for å oppheve en dom.

– Noen feil fører automatisk til opphevelse, mens andre, f.eks. for lang saksbehandlingstid, bare kommer i betraktning når det må antas at feilen har virket inn på avgjørelsen. Det betyr at for lang saksbehandlingstid kan føre til at dommen oppheves, sier hun.

Her bærer politiet beslaglagt materiale under razziaen mot Lime-kjeden i 2014.

– Beklagelig

Petter Bonde er forsvarer for den 70 år gamle faren i Hussain-familien. Hans klient ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder og har allerede sonet mesteparten av dommen i varetekt. Med en ny rettsrunde kan hovedforhandlingene tilsammen ta mer tid enn det han er dømt til.

– Det er beklagelig at den samlede saksbehandlingstiden vil være så lang. Det er åpenbart belastning for min klient å vente så lenge for å få avklart skyld, sier Bonde.

Sajjad Hussain ble i juni dømt til ni års fengsel i Lime-saken. Han anket dommen på stedet. Her sammen med sin forsvarer John Christian Elden.

Waqar Aslam Malik, som forsvarer en 61 år gammel mann som ble dømt til fengsel i ett år, sier at dommen kan ta fra ham levebrødet. 61-åringen jobber som taxisjåfør og risikerer å miste jobben hvis dommen blir stående.

– Min klient mener at han er uskyldig. Hvis denne dommen blir stående så kan han miste levebrødet. Og så mener vi at han heller ikke har fått reduksjon i straffen han hadde krav på grunn av lang saksbehandlingstid, sier Malik.

Advokat Bernt Heiberg forbereder nå et millionsøksmål mot staten på vegne av sin klient som ble frikjent i Lime-saken.

Forbereder erstatningskrav

Bernt Heiberg var i retten forsvarer for den 41 år gamle kjøpmannen som ble frifunnet. 41-åringen satt i varetekt i nesten ett år. Heiberg sier at statsadvokaten har akseptert frifinnelsen.

– Han ble frifunnet på bakgrunn av den forklaring han ga til politiet kort tid etter at han ble pågrepet. Likevel måtte han sitte på tiltalebenken i norgeshistoriens lengste rettssak. Nå vil vi be om erstatning for uberettiget straffeforfølging, sier Heiberg.

Ønsker ikke at anken tar flere år

Lagmann Torkjel Nesheim i Borgarting lagmannsrett sier at retten ennå ikke har tatt stilling til om en mulig ankesak blir delt opp.

Geir Evanger (til venstre) og Peter André Johansen har vært aktorer i Lime-saken. De er ikke tilgjengelige for kommentar denne uken.

– Vi skal først gjennom en ankeprøving der vi skal vurdere hvilke deler av ankene som skal slippes igjennom for full ankebehandling, sier Nesheim.

Han ønsker å unngå lang saksbehandlingstid i lagmannsretten.

– Vi ønsker ikke at ankesaken skal ta flere år i lagmannsretten, slik som i tingretten. Gjennom ankeprøvingen vil det bli nærmere avklart hvor omfattende ankebehandlingen blir, herunder om deling av saken er aktuelt.

Statsadvokatene Geir Evanger og Peter André Johansen er aktorer i Lime-saken. De er ikke tilgjengelige for kommentar denne uken.

Les mer om

  1. Menneskehandel
  2. Oslo tingrett
  3. John Christian Elden