Norge

Barneombudet: Fylkesmennene ikke gode nok til å følge opp mobbesaker

De aller fleste barn som melder inn mobbing til fylkesmennene, får medhold. Men både skolene og fylkesmennene må skjerpe seg, mener barneombudet.

Barneombud Inga Bejer Engh (47) mener fylkesmennene har en lang vei å gå for å sikre alle barn god nok hjelp til rett tid i mobbesaker.
  • NTB

– Kunnskapsministeren sier at skolene må bli bedre til å følge opp og stanse mobbing. Dessverre viser vår gjennomgang at også mange av fylkesmennene har en lang vei å gå, sier Inga Bejer Engh, som startet i jobben som nytt barneombud mandag 13. august.

Hun viser til en gjennomgang av det første året med et nytt og strengere mobbelovverk og en ny klageordning til fylkesmennene som viser at skolene brøt aktivitetsplikten i fire av fem saker.

Avhengig av bosted

Barneombudet vurderte i vår saksbehandlingen i 222 saker som ble behandlet hos fylkesmennene høsten 2017 og konkluderte med at elever får ulik oppfølging avhengig av hvor i landet de bor.

– Elevene møter store forskjeller i både kvalitet og hvor lang tid det tar å få avgjort en sak, alt etter hvor i landet de bor. I vår rapport ser vi at noen fylkesmenn bruker opptil fire måneder på å vurdere en klagesak. I mellomtiden må barna leve med mobbingen, sier Engh.

– Det er positivt at flere melder saker til fylkesmannen enn tidligere, men jeg er bekymret for om alle elever får god hjelp til rett tid. Nå må fylkesmennene sikres tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å kunne behandle saker raskt og trygt. Elever må få like god hjelp uavhengig av hvor de bor, sier den tidligere statsadvokaten og dommeren i Oslo tingrett.

LES OGSÅ:

  • Norsk forsker: Vær obs på disse fire typene gruppemobbing
  • Debatt: Skolen bør ha en holdning til sosiale medier Ane Dahl Torp

Skoler gjør ikke nok

1.402 saker er blitt meldt inn til fylkesmennene i løpet av det første året med den nye klageordningen. 1.146 saker er ferdigbehandlet, og av de 774 sakene der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller.

– Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB fredag i en kommentar til tallene.

Les mer om

  1. Mobbing
  2. Skole og utdanning
  3. Barneombudet
  4. Barn