Norge

Her øker segregeringen mest i Norge

Både Oslo og Norge blir mindre segregert. Samtidig blir flere områder utenfor hovedstaden mer innvandrertette.

Området Stokke/Lura/Trones i Sandnes har på 12 år gått fra en overvekt av befolkning uten innvandrerbakgrunn, til å bli et område med større innvandrertetthet. Oversiktsfoto over deler av Trones og Varatun.
  • Shaghayegh Yousefi
  • Thomas Olsen
    Journalist
Våland i Stavanger hadde en etnisk norsk befolkningsovervekt i 2005. Nå viser SSBs tall at området har hatt en motsatt segregering, med økt innvandrerbefolkning.
I Bergen blir innvandrertettheten større i bydel Solheim.
Delbydelen Danvik/Fjell i Drammen har lenge hatt høy innvandrertetthet. Men her har det skjedd en utjevning, slik at segregeringen er klart lavere i 2017 enn den var i 2005. Imidlertid har segregeringen økt i området Tangen/Åskollen, som ligger tett på Drammensfjorden nedenfor Fjell.
Lysaker i Bærum er et av områdene med størst segregering de siste 12 årene. Her var det befolkningen nesten jevnt fordelt i 2005. I 2017 hadde andelen med innvandrerbakgrunn økt.
I Oslo er det utbyggingsområdene Løren (bildet) og Ulven, i tillegg til Stovner og Høybråten, som har størst økning i innvandrertettheten fra 2005 til 2017.

Fra 2005 til 2017 fikk Norge mer enn doblet antall innbyggere med innvandrerbakgrunn. Bostedssegregeringen i de største byene har i den samme perioden gått ned.

Det er hovedfunnet i ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les hele saken med abonnement