– Vi har ikke hatt noen tilsvarende i varetekt som har vært interessante for Russland, før nå

Siktelsen av en russisk statsborger for ulovlig etterretning kommer på et beleilig tidspunkt, mener sikkerhetsekspert.

  • Inger Lise Hammerstrøm

– Dette er en klassisk måte å operere på for en hemmelig etterretningstjeneste, sier daglig leder i det norske sikkerhetsselskapet Aeger Group, Jahn-Helge Flesvik.

Den russiske statsborgeren hadde deltatt på et seminar på Stortinget om digitalisering da det ble rapportert om mistenkelig adferd.

Flesvik sier at det er en kjent sak at fremmed etterretning benytter seminarer og konferanser til å søke etter mulige etterretningskilder. Slike konferanser kan også benyttes til ulike former for elektronisk innsamling.

– Det er ikke den best egnede undercoveragenten, fordi vedkommende ut fra hva jeg forstår har en tilknytning til den russiske staten. Dette er ikke uvanlig for russerne, men det gjør også at en sikkerhetstjeneste som PST straks vil fatte mistanke til vedkommende.

Daglig leder i sikkerhetsselskapet Aeger Group, Jahn-Helge Flesvik forteller at fremmed etterretning gjerne benytter seminarer og konferanser til å søke etter mulige etterretningskilder. Slike konferanser kan også benyttes til ulike former for elektronisk innsamling.

Flesvik mener tidspunktet for pågripelsen av den russiske statsborgeren er beleilig.

– Når Norge nå har forhandlinger med Russland om utlevering av Frode Berg foran seg, mener jeg tidspunktet for pågripelsen er beleilig. Vi har jo ikke hatt noen tilsvarende i varetekt som har vært interessante for Russland, før nå, sier Flesvik.

Kan få til mye med PC og mobil

Den siktede er en 51 år gammel russisk statsborger. Han stiller seg ifølge forsvarer Hege Kristine Aakre uforstående til siktelsen.

Aakre bekrefter at det i forbindelse med siktelsen er beslaglagt utstyr, «vanlige elektroniske enheter», som han har gitt politiet tilgang til. Ifølge Flesvik kan man komme langt med vanlige elektroniske enheter som for eksempel mobil eller PC.

– Du kan i aller enkleste forstand sette opp enkle WiFi hotspoter, og dermed samle informasjon fra personer på Stortinget. Med en PC og et modem kan du sende såkalte silent SMS, forklarer han.

Silent eller stille SMS går rett inn i telefonens kjerne og gir tilgang til operativsystemet. I kombinasjon med andre programmer kan denne metoden brukes for avlytting av telefoner.

Desto nærmere man sitter kilden man vil overvåke, desto mindre sendestyrke kreves det, og man reduserer sjansen for å bli oppdaget.

Den siktede russeren har vært innenfor Stortingets bygninger. Han har dermed kunnet være såpass nær politikeres elektroniske enheter at han trolig har kunnet hente ut informasjon uten å bli oppdaget.

– Ved å sitte i et rom med masse politikere har man nærhet til deres elektroniske utstyr og man sprer færre signaler enn det en sikkerhetstjeneste kan fange opp.

NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) har, ifølge Flesvik, trolig utstyr rundt Stortinget for avsløring av overvåkingsutstyr. Jo nærmere man er en enhet man vil ha tilgang til, eksempelvis en politikers telefon, desto mindre sannsynlig er det at man blir fanget opp av slikt overvåkningsutstyr.

Lite sannsynlig at overvåkingsutstyr er montert

Stortinget har flere rom som brukes til møter der sensitiv informasjon skal utveksles. I fjor ble for eksempel Stortingets kinosal benyttet som møterom i forbindelse med behandling av en hemmelig innstilling om manglende terrorsikring. Flesvik tror muligheten for at slike rom på Stortinget er blitt forsøkt avlyttet, er liten.

– Det er en mulighet, men romovervåkningsutstyr som tar liten plass er batteridrevet og slutter å virke etter kort tid, forklarer han.

Mer avansert utstyr som kan kobles til strømnettet krever en mer omfattende innsats som lett kan bli avslørt.

NUPI-forsker: NATO-øvelsen kan være interessant

Seniorforsker ved NUPI, Njord Wegge sier det ikke vil være overraskende om PST klarer å identifisere fremmed etterretningsaktivitet mot norske interesser og miljøer.

– PST har i lang tid kommunisert at det er et høyt etterretningstrykk mot Norge, og de har sagt konkret at Russland utgjør størst skadepotensial.

– Hva er mulige mål på Stortinget for en eventuell etterrertingsagent?

– Vurderinger til beslutningstagere om aktuelle politiske saker og sikkerhetsspørsmål er generelt interessant for fremmed etterretning.

Seniorforsker ved NUPI, Njord Wegge mener det er flere årsaker til at fremmed etterretning er interessert i Norge.

– Hva er mest utsatt?

– I tillegg til sikkerhetspolitiske spørsmål har vi jo en stor NATO-øvelse i Norge nå. Det kan være interessant for andre stater å følge med på.

Hva kan andre stater få ut av informasjon fra en NATO-øvelse?

– Andre stater kan være interessert i å vite hvor godt samtrente de flernasjonale styrkene er, samt ha interesse av treningskonsepter og hvilke militære kapasiteter det øves med, forklarer Wegge.