Regjeringen innrømmer nye svakheter i terrorsikringen

Regjeringen måtte bruke 40 millioner kroner ekstra på sikkerhetstiltak i 2017 og 2018 fordi redningsetatenes samband på nødnettet var for dårlig sikret.

Regjeringen måtte bruke 40 millioner kroner ekstra på sikkerhetstiltak i 2017 og 2018 fordi nødnettet var for dårlig sikret.

I et brev til Stortingets kontrollkomité, erkjenner justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at skjermingen av objekter etter sikkerhetsloven har vært mangelfull, skriver VG. Det har også vært svakheter i andre etater enn Forsvaret og politiet. Disse ble avdekket under tilsyn av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

«Den kritiske infrastrukturen i Nødnett består av flere objekter. (...) Gjennom den løpende vurderingen av gjeldende regelverk og oppdatert trusselbilde, fant man at det var nødvendig å innføre tiltak for å heve sikkerheten på disse samfunnskritiske objektene», skriver Wara i brevet.

Både statsminister Erna Solberg (H), Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var kalt inn på teppet til kontrollkomiteen i august etter Riksrevisjonens knusende rapport om myndighetenes mangelfulle sikring av viktig infrastruktur mot terror og angrep.

I høringen i august sa Solberg at feilene var rettet opp i budsjettproposisjonene for 2017 og 2018. Hvordan statsministeren definerer begrepet «rettet opp» er blant tingene kontrollkomiteen vil ha svar på i en lukket høring som blir holdt 22. oktober.