Barneombudet bekymret: – Barnevernet trenger flere ansatte for å løse oppgavene sine

Barneombudet er bekymret for at Regjeringen ikke foreslår å øke bemanningen i barnevernet på statsbudsjettet for neste år.

- Tilsyn i barnevernstjenestene har gjennom flere år avdekket at barnevernet ikke klarer å ivareta alle sine oppgaver på en god nok måte, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– Det er på høy tid at vi lytter til dem som jobber i barnevernet når de sier at de er for få til å gjøre sine krevende oppgaver, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– Det er vel og bra at Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til barnevernets arbeid med unge kriminelle i samarbeid med lokalt politi i Oslo. Men man må gå bredere ut. Barnevernstjenesten over hele landet trenger å rustes opp for å kunne levere på de oppgavene de er forventet å løse, sier hun.

Bejer Engh er bekymret for tilsyn i barnevernstjenestene som gjennom flere år har avdekket at barnevernet ikke klarer å ivareta alle sine oppgaver på en god nok måte.

- Dette går utover de svakeste i samfunnet, sier hun.

Inga Bejer Engh er betenkt over at Regjeringen ikke har lagt inn noe om økning i bemanningen på barnevernet på landsbasis.

– Det er vel og bra med kompetanseheving og en høyst nødvendig digitalisering, men det må komme i tillegg til flere hender og hoder i barnevernet.

Får ukentlig meldinger om for få folk

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, er ikke fornøyd med budsjettet for 2019. Reelt sett står bevilgningene til det kommunale barnevernet på stedet hvil neste år.

– En bemanningsøkning er helt nødvendig, sier hun.

– Vi får ukentlig meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid.

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, ønsker en bemanningsnorm i barnevernet.

Hun påpeker at det ikke har vært noen «historisk satsing» på barnevernet under Erna Solberg som statsminister.

– Det er nå samlet 1020 øremerkede årsverk i kommunalt barnevern. I hovedsak kom disse stillingene under Stoltenberg III. Etter 2014 har øremerkede stillinger i hovedsak vært en videreføring av disse.

I dag er det 6000 årsverk i det kommunale barnevernet.

– Ikke bare å dra på kurs

Hun påpeker at 130 nye stillinger har vært resultat av forlik med KrF og Venstre, Solberg-regjeringen har ikke foreslått noe slikt.

– Vi er fornøyd med at det nå satses på et digitaliseringsløft og kompetanseheving i barnevernet. Men når arbeidssituasjonen er så presset som den er, er det ikke lett for kolleger som sitter igjen å overta jobben for dem som er på etterutdanning og kurs, sier hun.

– Vi har gått inn for en bemanningsnorm i barnevernet med maks 15 barn pr. ansatt. Mange har opp mot 30–40 saker på en gang som ikke kan ligge i en bunke og vente, det gjelder unger som trenger bistand og foreldre som trenger støtte i sin omsorgsoppgave.