Norge

LOs sommerpatrulje: Økning i brudd på overtidsregler

Tilsammen 5850 bedrifter har i år fått besøk fra LOs sommerpatrulje. Fra venstre: Bjarne Lagesen, ungdomsrådsgiver i LO, Julia Sofie Rosseland Hansen, ungdomssekretær i Oslo/Akershus, Ingrid Berg Buan, Astrid Willa Eide Hoem, Mani Hussaini, leder i AUF. Foto: Petra Brinch

Arbeidsforholdene for sommervikarer blir bedre for hvert år, men LOs sommerpatrulje ser en økning i brudd på arbeidstidsbestemmelser.

  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

For 33. gang har LOs sommerpatrulje besøkt bedrifter for å undersøke arbeidsforholdene til sommervikarer. Stort sett er utviklingen positiv: Brudd på arbeidsmiljøloven for sommervikarer har gått ned fra 40,4 prosent i fjor til 39,8 prosent i år.

– Det viser at sommerpatruljen har en effekt, og der har arbeidsgivere blitt veldig mye bedre enn de var i begynnelsen. Da fant vi 50 prosent brudd hos bedriftene, sier ungdomsrådsgiver i LO, Bjarne Lagesen.

Siden 1985 har LOs sommerpatrulje besøkt arbeidsgivere for å sørge for gode arbeidsvilkår for de unge arbeidstagerne. Men Lagesen mener både arbeidtagere og arbeidsgivere har et forbedringspotensial når det kommer til HMS.

Les også

LES OGSÅ: Bortskjemte ungdommer trenger ikke å plukke jordbær. Heldigvis. | Helene Skjeggestad

Overrepresentert når det gjelder skader på jobb

Undersøkelsen blant de unge arbeidstagerne viser at 32,4 prosent ikke vet hvem som er verneombud. Det er en oppgang på nærmere seks prosent fra fjoråret.

– Vi vet at ungdom og arbeidstagere som ikke snakker norsk er overrepresentert når det gjelder skader på jobb, sier Laagesen.

Han viser til at 27 mennesker døde i arbeidsrelaterte ulykker i fjor.

Forholdene for unge arbeidtakere blir bedre for hvert år. Kun en av ti bedrifter hadde ikke gyldig kontrakt til sine sommervikarer i år. Rundt årtusenskiftet gjaldt dette tre av ti bedrifter. Astrid Willa Eide Hoem, Aud Helen Øyen Wernberg og Bjarne Lagesen har vært i LOs sommerpatrulje i år. Foto: Trond Isaksen

– Ved at arbeidstager vet hvem som er verneombud, er de med og bevisstgjør rollen til dem som er verneombud, og dermed bevisstheten om HMS-arbeid, sier Lagesen.

Ikke lov å jobbe overtid for unge under 18 år

I 2015 liberaliserte regjeringen overtidsregelen. Det ga blant annet arbeidsgiver rett til å inngå avtale med arbeidstager om overtid.

Arbeidstager kan dessuten overstige 40 timers arbeidsuke, så lenge samlet overtidsarbeid ikke overstiger tilsammen 50 timer i fire sammenhengende uker.

Mani Hussaini og Bjarne Lagesen fra LOs sommerpatrulje møtte Adrian Johansen i hans første dag på jobb hos Thon hotell. Her var alt på stell med kontrakt og arbeidsforhold. Foto: Petra Brinch

– Kan ha sammenheng med liberalisering av overtidsloven

Fra i fjor har LOs sommerpatrulje sett en økning i brudd på arbeidstidsbestemmelser, fra 12,8 prosent i fjor til 14,9 prosent i år.

Han tror det kan være en sammenheng at arbeidsgivere ikke kjenner godt nok til det nye lovverket. Men han tror også liberaliseringen har bidratt til å flytte grensene.

– Når man flytter en grense for hva som er innenfor og hva som er utenfor loven, kan dette være med på å bidra til at flere tråkker over grensen.

  • Sitter du alltid en halvtime over på jobb? Det bør du ikke, ifølge ny rapport

Han tror liberaliseringen av lovverket har vært feil fremgangsmåte for å løse problemet.

– Vi ser en økning etter at reglene er blitt mer liberale, sier han og legger til.

I utgangspunktet er arbeidsgiver god til å følge reglene for arbeidstidsbestemmelser. Det er et fåtall som bommer, sier Lagesen.

Les også

LES OGSÅ: Stadig færre unge har sommerjobb

Flere henvendelser om seksuell trakassering

For noen dager siden meldte NTB at det i år er flere henvendelser enn tidligere år om seksuell trakassering.

Seksuell trakassering er ikke en del av sommerpatruljens rapportering, men Lagesen opplyser at det er planlagt å gå inn i sommerpatruljen neste år.

Les mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Lønn
  3. Landsorganisasjonen (LO)