Norge

Rettskjennelse har gitt pokerpresidenten håp om nytt norsk regelverk

Debatten rundt det sentrale spørsmålet i poker har blusset opp igjen. Det norske pokermiljøet håper det skal presse frem et mer liberalt syn på spillet.

President i Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland, mener tilfeldighetene i poker utgjør bare 20–25 prosent. Det er etter hans mening ikke tilstrekkelig til at det kan beskrives som lotteri – og dermed omfattes av lotteriloven.
  • Arnfinn Mauren

– Hvis avgjørelsen blir opprettholdt i lagmannsretten, så tror jeg det må skrives et nytt regelverk, sier Sigurd Eskeland, president i Norsk Pokerforbund og talsperson for 2000 medlemmer.

For en uke siden kom Oslo tingrett med en kjennelse som fastslo at det er «skjellig grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling» i lokalene til pokerklubben Norwegian Poker Team i Oslo.

  • Les: Slik avslørte pokerklubben sine egne lovbrudd

Skiller mellom kontantspill og turneringer

Avgjørelsen ble begrunnet med at det hadde vært arrangert kontantspill i lokalene.

Rettskjennelsen har sin bakgrunn i politiaksjonen mot denne klubben. Norwegian Poker Team i Oslo var en av fem pokerklubber som politiet aksjonerte mot i mars i år. Eieren har motsatt seg at beslagene ble opprettholdt, men retten har, med noen unntak, opprettholdt disse.

Såkalte turneringsspill – der alle spillerne kjøper seg inn med et visst antall sjetonger på forhånd – er derimot ikke et lotteri, konkluderer retten.

Politiet har anket kjennelsen, mens norske pokerspillere beskriver det som en seier.

– Dette er en kjennelse som ser det litt fra pokerspillerens side. Lovverket i dag er ikke tilpasset poker, men denne kjennelsen kan forhåpentlig bidra til å endre på det.

– Men det finnes jo en forskrift til loven som spesifiserer reglene for poker. Aktiviteten i denne klubben, også turneringsdelen, har jo vært i strid med denne forskriften?

– Ja, men denne forskriften er blitt presset inn i en lov der den ikke hører hjemme.

Mener poker er mest basert på ferdigheter

– Sentralt i rettens kjennelse er spørsmålet om hvor stor grad ferdighet spiller inn i poker, som er avgjørende for om spillet kan defineres som lotteri. Hvor mye er tilfeldig i poker, etter din mening?

– Det blir et anslag, men etter min mening er 75–80 prosent av spillet basert på ferdigheter. Det mener vi er tilstrekkelig for at poker ikke faller inn under lovens definisjon av lotteri.

Eskeland mener tilfeldighetene ofte utgjør en større andel i turneringsspill enn i kontantspill, fordi turneringer er skapt for å være ferdig på et gitt tidspunkt. At retten kom til stikk motsatt konklusjon, svekker ikke kjennelsen, mener han.

– Argumentasjonen for ferdighet i kontantspill er ikke kommet godt nok frem i første omgang, men dette håper vi blir bedre belyst i ankesaken.

De siste tre årene har det vært arrangert NM i poker i en kongressal på Gardermoen. Det er den eneste lovlige pokerturneringen som er tillatt i Norge, ifølge en forskrift til lotteriloven.

– Men hvis pokerspillere er så opptatt av å beskrive poker som et ferdighetsspill, hvorfor fjerner dere ikke all tvil og dropper pengeinnsatsen – og gir vinneren en symbolsk pokal som premie?

– Vi gjør også det, av og til. Men poker har tradisjonelt sett vært et pengespill. Poker har et element av psykologi i seg, som blir forsterket når noe står på spill.

– I pokerklubben Norwegian Poker Team ble det spilt for minst 30 millioner kroner i ulike turneringer over en treårsperiode. Skal dette kunne skje uten en form for regulering?

– Nei, vi ønsker en offentlig regulering, og vi ser gjerne at det skjer gjennom Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto, der poker tilbys i godkjente lokaler og i ordnede former. Aktører som driver utenfor, må det selvsagt slås hardt ned på. Vi ønsker ikke å ha pokerklubber som driver etter sine egne regler.


Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
  • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
  • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.

Les mer om

  1. Poker i Norge
  2. Pengespill
  3. Gambling
  4. Kasino
  5. Oslo tingrett