Skjønner ikke klagingen til sykepleierne

Nå kaster også Fagforbundet seg inn i debatten om sykepleierne som klager over mer helgearbeid.

- Alle skal bidra i helgene og da er det spesielt at noen grupper sier «vi vil ikke», mener Kjellfrig Blakstad i Fagforbundet.

De siste dagene har debatten om sykepleiernes arbeidsforhold rast. På Akershus universitetssykehus er det blant annet en konflikt mellom sykepleierne, som bare vil jobbe hver 3. helg, og ledelsen som vil at de skal jobbe oftere.

To kronikker publisert på Aftenposten.no, forfattet av en sykepleier ved en legevakt, og en sykepleier og Sp-politiker, har skapt stort engasjement. Begge kronikkforfatterne mente at mange ikke forstår hvordan sykepleiernes hverdag egentlig er.

Samtidig viser undersøkelser at de fleste norske sykepleiere er fornøyd med jobben, og at de har en bedre arbeidshverdag enn sykepleiere i andre europeiske land.

Nå melder også Fagforbundet seg på i debatten. Kjellfrid Blakstad er selv hjelpepleier og leder Seksjonsstyret for Helse og Sosial i fagforeningen. Fagforbundet organiserer de fleste av de rundt 80.000 hjelpepleierne i Norge (tall fra Fagforbundet).

Les også

Norske sykepleiere er mindre utbrent enn sine europeiske kolleger

Blakstad skjønner ikke hva sykepleierne egentlig klager over, særlig med tanke på helgejobbingen. — Alle skal bidra i helgene og da er det spesielt at noen grupper sier «vi vil ikke». Når du tar en slik utdanning, så skal det ikke være noen overraskelse at du må jobbe turnus, mener hun.

Tidligere har også LO-leder Gerd Kristiansen uttrykt liten forståelse for dem som synes det er for mye kvelds- og helgearbeid i omsorgssektoren:

Det er en jobb som må gjøres døgnet rundt, og ifølge Kristiansen er det «en selvfølge at man stiller på jobb når arbeidsgiver trenger det», sa hun for noen uker siden.

- Ville fått færre lovbrudd

Mens loven sier at man maks skal jobbe annenhver helg, er altså hovedregelen for sykepleiere tredjehver helg. Blakstad viser til at mange hjelpepleiere jobber oftere helg enn sykepleiere. Ifølge henne jobber mange hver andre helg.

- Dersom sykepleierne jobber oftere, vil det minske belastningen for hjelpepleiere og andre som går i turnus, samt at kvaliteten ville blitt bedre. Man ville også fått færre brudd på arbeidsmiljøloven, fortsetter hun.

- Men har du forståelse for dem som sier at det er slitsomt å jobbe helg?

— Noen ganger lurer jeg på hvorfor det bare virker som det er oss innenfor helse og sosial som jobber helg. Men det er en hel del andre arbeidsgrupper som gjør det - alt fra dem som kjører drosjer, til de som jobber på hoteller, til folk i brannvesenet.

Les også

- Jeg har tre års utdannelse, jobber 25 helger i året, blir kalt dum og spyttes på

En hjelpepleier kan i teorien gjøre mye på et sykehjem eller et sykehus dersom de har fårr nødvendig opplæring. Men de får for eksempel ikke lov til å drive med medisindosering.Blakstad mener at dersom sykepleierne hadde jobbet oftere helg, ville det blitt lettere å få flere heltidsstillinger på plass. I dag er det en god del deltidsarbeidere som fyller opp helgevakter.

— Bedre å øke stillingsbrøker

Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbundet, endrer ikke mening tross kritikken fra Fagforbundet.

— Alle som har tatt en sykepleierutdanning skjønner at vi må jobbe helg, og mange av våre medlemmer som har jobbet i mange år, husker tiden da vi jobbet annenhver helg. Dette handler om å ha en helsesektor som vi ønsker at ungdommen vil jobbe for i fremtiden, og sørge for at medlemmene våre har gode arbeidsforhold.

Hun sier også at på norske sykehus er det vanlig i dag at hjelpepleiere har lik turnusbelastning som sykepleiere. De fleste hjelpepleiere i Norge jobber andre steder enn på sykehus.

Les også

Ledig stilling – sykepleier!

I motsetning til Blakstad og Fagforbundet, som mener at å få flere til å jobbe helg oftere kan føre til færre deltidsansatte, peker By på det motsatte — at færre deltidsansatte kan føre til mindre helgejobbing. - Vi har jobbet med noen modeller som viser at dersom man øker heltidsbemanningen, vil man redusere sykefraværet. Færre vil slutte i jobbene sine og man vil få bedre økonomisk styring. I 2012 brukte Oslo universitetssykehus 1,2 milliarder milliard kroner på vikarbyråer og overtidsvakter. Noen av disse pengene kunne heller blitt brukt på å øke bemanningen, mener By.

Aftenposten har også prøvd å få Legeforeningen i tale i denne saken. De hadde ikke mulighet til å uttale seg onsdag.

Kjellfrid Blakstad sitter i den politiske ledelsen til Fagforbundet, men støtter ikke Sykepleierforbundets kamp mot mer helgejobbing.
Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.