Norge

Sentral leder i Kongehuset trekker seg med umiddelbar virkning

Ragnar Osnes fotografert i 2009, i forbindelse med opprusning av Slottsplassen.

Ragnar Osnes fratrer sin stilling som slottsforvalter, melder Kongehuset. Bakgrunnen oppgis å være brudd på interne retningslinjer.

  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

Slottsforvalter Ragnar Osnes har på bakgrunn av brudd på Hoffets interne retningslinjer valgt å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Det skriver Kongehuset i en pressemelding mandag.

Hoffsjef Gry Mølleskog kaller det et alvorlig tillitsbrudd.

– Tillitsbruddet er alvorlig, og derfor har jeg akseptert hans umiddelbare fratreden. Det kongelige hoff vil som en konsekvens av funnene i den interne undersøkelsen, gjøre en vurdering av omfang og fullmakt i stilling som slottsforvalter, sier Mølleskog i pressemeldingen.

Kongehuset gir ikke flere detaljer om omstendighetene i saken, men fratredelsen skal ifølge Dagbladet skje på bakgrunn av spørsmål avisen stilte Kongehuset i forrige uke, om byggearbeider og et av de seneste årenes prosjekter i Slottsparken.

Avisen oppgir også å ha stilt flere spørsmål om pengebruken på prosjektet, men Kongehuset har ikke besvart disse.

Ragnar Osnes har ifølge Kongehusets nettsider ledet Kultur- og eiendomsavdelingen, som har ansvaret for de kongelige eiendommene. Det heter videre at avdelingen Osnes har ledet «forvalter store verdier og legger vekt på å drifte og styre eiendommene på en forsvarlig måte».

Osnes har vært en sentral rådgiver for kongefamilien siden 90-tallet, da den store oppgraderingen av Slottet og andre kongelige eiendommer startet. Osnes er utdannet arkitekt med eget selskap og har tegnet bygg oppført på kongefamiliens private eiendom, ifølge Dagbladet.

Dagbladet har ikke lyktes i å få en kommentar fra Osnes.

Les mer om

  1. Slottet
  2. Dagbladet