Drapstiltalt kvinne i Kristiansand nekter straffskyld i ankesaken

Den 43 år gamle kvinnen som er tiltalt for to drap og forgiftning i Kristiansand, nektet straffskyld da ankesaken startet i Agder lagmannsrett tirsdag.

Statsadvokat Leif Aleksandersen (til venstre) og forsvarsadvokat Olav Sylte møtes igjen i Agder lagmannsrett der ankesaken fra Kristiansand tingrett startet tirsdag. En 43 år gammel kvinne står igjen tiltalt for to overlagte drap og neddoping av en tredje mann. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Hun svarte nesten uhørlig nei på samtlige tiltalepunkter som lagdommer Erik Holth leste opp.

43-åringen har gjort det klart at hun denne gangen ønsker å forklare seg, noe hun ikke gjorde i Kristiansand tingrett eller har gjort siden hun ble siktet i saken. I tingretten ble hun dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring.

Hun ble dømt for to overlagte drap, på sin far i 2002 og på sin tidligere samboer i 2014. I tillegg ble hun dømt for å ha dopet ned en ekskjæreste og tømt hans kredittkort for rundt 150.000 kroner. Hun ble også dømt for å betale nær en million kroner i erstatning til fire personer.

Lagmannsretten skal vurdere både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. I retten denne gangen sitter de to fagdommerne Erik Holth og Anders Bahr, i tillegg til fem lekdommere. Minst fem av de sju må konkludere med at 43-åringen er skyldig. Loven krever også at minst en av de fem er fagdommer.

Vil forklare seg

I sitt innledningsforedrag sa aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, at kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, har anslått at forklaringen hennes vil ta inntil tre dager. Rettssaken, som er berammet til 29. mai, blir dermed forskjøvet med tre dager.

Sylte sier til NTB at hun vil avgi en fri forklaring, men regner med at rettens aktører vil stille henne spørsmål.

Tiltalte vil starte sin forklaring når aktor er ferdig med sitt innledningsforedrag. Aktor opplyste at han ba om politiforklaring da det ble klart at hun ville forklare seg, men at det ikke ble tid til det.

– Det kan komme andre vitner når hun avgir forklaring for første gang eller ny etterforskning, sa statsadvokaten.

De eneste forklaringene politiet har fra tiltalte, er to vitneforklaringer hun avga kort etter at hennes tidligere samboer ble funnet død.

Undercover-agenten

Onsdag 8. mai skal etter planen undercoveragenten (UC-agenten) «Anna» forklare seg over videolink slik hun gjorde i tingretten. Rettens aktører får da se henne og hennes operatør på en skjerm som er skjøvet inn i rettslokalet slik at ikke tilhørere eller presse får se bildet.

Det var i alt 49 møter mellom agenten og tiltalte som varte fra 10 minutter til 13 timer. Høsten 2014 kom «Anna» til Sørlandet og leide en leilighet ikke så langt unna tiltalte. Hun oppga at hun hadde en dansk kjæreste som hun hadde en konflikt med og ba tiltalte gi råd om hvordan hun skulle bli kvitt ham.

Ifølge tiltalen skal 43-åringen ha sagt at man trengte en tablett for å sove og fire til fem for å få en tornerosesøvn. Fikk man en slik søvn, kunne man gjøre hva man ville med personen. Aktor sa at tiltalte fikk utskrevet over 2.000 angstdempende eller sovetabletter fra 1997 til 2017.

Telefonsamtalene mellom agenten og tiltalte vil bli spilt av i retten. Bevismaterialet knyttet til UC-agenten er regnet som et svært sentralt bevis i denne saken.