Norge

Lettere å avsløre oppskrytte karakterer

Nye vitnemål skal gjøre det lettere for arbeidsgiver å vurdere hvor godt vitnemålet til jobbsøkerne egentlig er.

Skoler som er ekstra rundhåndet med toppkarakterene i enkelte fag vil nå kunne bli avslørt, ettersom fordelingen vil vises på studentenes vitnemål. Foto: Kacso Sandor/Fotolia/NTB scanpix

Hittil har vitnemålene fra høyskoler og universiteter kun vist oppnådd karakter til vitnemålets eier. Nå skal også karakterfordelingen i faget vises.

— I noen fag vil det være størst tyngde på karakterene A og B, mens i andre fag vil flest få studenter få C. Ved å vise karakteren i forhold til studenter som har tatt tilsvarende emner, vil man få en bedre forståelse av prestasjonen til den enkelte student, sier Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høyskolerådet.

De nye karakterutskriftene innføres denne måneden ved alle offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge. Trolig i løpet av kommende studieår vil det også gjelde vitnemålene.

Formålet er å gi informasjon om hvordan karaktersystemet brukes ved lærestedene. Det vil gjøre det enklere å sammenligne karakterer mellom institusjoner.

Bedømmer ulikt

Ola Stave bekrefter at karakteren A ved ett lærested ikke alltid er like sterk som en A ved et annet lærested.

Siden overgangen til bokstavkarakterer i 2004, har Universitets- og høyskolerådet tatt stikkprøver av eksamensbesvarelser innenfor samme emnet ved ulike læresteder.

— Dermed klarer vi å se om det er lik bedømmelse på samme oppgave. Resultatene viser at det er noen spredninger, men at det er blitt en større bevissthet om at bedømmelsen skal være så lik som mulig, sier han.

- Viktig informasjon

Guri Larsen er rekrutteringsekspert og direktør i Adecco Search & Selected. Hun mener karakterfordelingene vil bli verdifull informasjon når de skal gå gjennom søknadsbunker.

Les også

Slik dumper arbeidsgiver deg på grunn av personligheten din

— Det vil gi et bedre bilde av kandidaten når vi får sett prestasjonen i forhold til prestasjoner til dem de konkurrerer mot. Det å sette karakterer er heller ikke en eksakt vitenskap. Vurderingen av hva som er en A og en B er trolig ikke nøyaktig den samme uavhengig av hvem som bedømmer besvarelsen. Derfor vil en slik karakterfordeling være interessant, sier hun.

- For noen betyr karakter alt

- Hvor viktig er karakterene for å komme inn på førstegangsintervju?

— Det er svært sjeldent vi ansetter på bakgrunn av karakterer alene. I noen bransjer betyr karakterer alt, mens i andre holder det at du har bestått eksamen og har en grunnleggende fagkompetanse. Rekruttering innen juridiske fag er et eksempel hvor arbeidsgiver er svært opptatt av gode karakterer, sier Larsen.

- Karakterer det første filteret

I Statoil mottar rekrutterings- og profileringsdirektør Tone Rognstad opp mot 7000 søknader årlig fra nyutdannede og studenter som søker sommerjobb.

- Gode akademiske resultater er det første filteret for å bli innkalt til intervju. Derfor er det til hjelp for oss med nye systemer som kan gjøre det enklere å verifisere hvor bra kandidatenes prestasjoner er, sier hun.

Rognstad forteller at det først er fremst er vitnemålet til jobbsøkere som har studert i utlandet som kan være vanskelig å vurdere.

Utenlandsk utdanning vanskelig

Les også

Slik prøvde de å jukse seg til jobben

— Fordi vi rekrutterer så mange, så kjenner vi godt til hvor lett det er å få en god karakter ved norske universiteter og høyskoler. Det er en større utfordring å vurdere søkere som har studert i utlandet ved universiteter vi ikke kjenner like godt. Vi må forsøke å verifisere at de faktisk har gått på lærestedet de oppgir og vurdere hvor vanskelig det er å få gode karakterer der. - Oppfatter du at det er lettere å få gode karakterer på noen norske læresteder sammenlignet med andre?

— Når det gjelder Norge vil jeg passe meg for å sammenligne skolene. Men internasjonalt opplever jeg at det er store forskjeller, sier Rognstad.

Studentene gir støtte

At karakterfordelingen skal vises får også støtte fra studenthold.

— Vi har sett at det har vært store problemer med å forstå studentenes prestasjoner sammenlignet med medstudenter. Årsaken er at karakterskalaen er benyttet forskjellig fra sted til sted, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon André Almås Christiansen.

Ved noen læresteder benyttes normalfordeling i stor grad, som innebærer at gjennomsnittskarakter er C, mens andre gir flest toppkarakterer, hevder Christiansen.

Les også

Derfor dropper de søknaden din

— Å vise karakterfordelingen vil derfor gjøre det litt klarere hvordan prestasjonene egentlig er, sier han.Christiansen synes det er en fordel at karakterfordeling er basert på fem år, og ikke det året den enkelte gikk opp til eksamen.

— Dersom vanskelighetsgraden til oppgavene varierer fra år til år, kan en slik karakterfordeling på vitnemålet oppleves urettferdig. Men vi ønsker jo et likt nivå på eksamensoppgavene hvert år, og det tror jeg institusjonene nå får et ekstra incentiv til å sørge for, sier han.

De nye vitnemålene vil både vise studentens karakter (til venstre i bildet) og fordelingen av alle karakterene på dette faget ved studiestedet siste fem år (søylediagrammet til høyre).