Norge

Kommunens infosjef eier lokal nettavis

Kristiansund kommune ansatte i fjor redaktøren og eieren av en lokal nettavis i jobben som kommunikasjonssjef. Fortsatt har han eierandel i avisen og sitter i nettavisens styre.

Tore Lyngvær er både aviseier og kommunal kommunikasjonssjef.
  • Arnfinn Mauren

– En svært uheldig rolleblanding, mener Gunnar Bodahl-Johansen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk.

Tore Lyngvær startet KSU 24/7 i 2016, en lokal nettavis som har fått et visst fotfeste i konkurransen med den etablerte avisen Tidens Krav.

Før jul fikk han jobben som ny kommunikasjonssjef i hjembyen. Seks måneder etter at han begynte i den jobben, sitter han fremdeles i styret i selskapet Mediehuset KSU 24/7 AS, som eier nettavisen.

– Det er problematisk av flere grunner: Det er et problem for journalistikkens uavhengige rolle, det er et problem for kommunikasjonssjefen, og det er et problem for kommunens forvaltning og folkevalgte, sier Bodahl-Johansen.

I Oslo: Frontfigur mot svart arbeid stamgjest på pokerklubb

Kristiansund i Møre og Romsdal har vel 24.000 innbyggere. Byen har hatt Arbeiderparti-ordførere i alle år siden 2. verdenskrig – med unntak av fire år på 1980-tallet og perioden 1995 til 2007. I dag er Kjell Neergaard ordfører.

Reduserte eierandel, men sitter i styret

Da Tore Lyngvær ble tilsatt i november i fjor, uttalte han følgende til lokalavisen Tidens Krav:

– Jeg kommer til å trekke meg helt ut. Noe annet vil gi interessekonflikter.

Noen måneder senere, i februar, ble ny redaktør og ny styreleder kunngjort. Ifølge Lyngvær ble også to tredjedeler av selskapet solgt til to ansatte i selskapet. Men fortsatt er Lyngvær deleier og styremedlem i selskapet som står bak nettavisen.

Saken har opptatt medarbeiderne i lokalavisen Tidens Krav. Redaktør Ole Knut Alnæs liker ikke at konkurrenten er eid av Kristiansunds kommunikasjonssjef.

– Vi synes at det er problematisk at kommunikasjonssjefen i den største kommunen som vi dekker, samtidig eier en konkurrent. Vi har hittil ikke hatt noen saker der vi har opplevd at han har prioritert nettavisen han eier, men prinsipielt er ikke dette heldig, sier redaktøren.

Hevder han sliter med å finne kjøpere til avisen

Tore Lyngvær forteller at han har hatt et ønske om å kvitte seg med alle roller i nettavisen. Det har imidlertid ikke vært mulig, ifølge Lyngvær, å finne en kjøper til selskapet.

Gunnar Bodahl-Johansen, mangeårig fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk.

– Det beste hadde vært å avvikle mitt engasjement, men det har ikke vært mulig. Jeg ser ikke noen annen måte jeg kunne ha gjort det på.

Lyngvær svarer følgende på Gunnar Bodahl-Johansens vurdering av rollene hans:

– Det er voldsomt fra ham, men jeg ser poenget. Jeg ønsker å fri meg fra selskapet. Men det er nå en gang hjertebarnet mitt, som nå begynner å gå i balanse etter to år med underskudd.

– Jeg har holdt meg helt ute av den daglige driften i nettavisen, og jeg har ikke vært borti noen situasjoner i jobben som kommunikasjonssjef der tilknytningen har vært et problem, understreker Lyngvær.

Les: Ingen tillitskrise for mediene

Kontrollutvalget har stilt spørsmål om saken

Kommunikasjonssjefens rolle i nettavisen er også blitt diskutert av kontrollutvalget i kommunen. Det endte med at utvalget ba rådmannen om en skriftlig orientering om kommunikasjonssjefens eierskap i nettavisen.

Svaret fra rådmann Arne Ingebrigtsen foreligger nå. Han skriver at kommuneledelsen har gått gjennom enkelthendelser for å se om nettavisen har oppnådd noen fordeler i den perioden Tore Lyngvær har vært ansatt. Ifølge rådmannen har den ikke det. I og med at Lyngvær har ambisjon om å selge sine resterende aksjer, vil ikke rådmannen forfølge saken.

– Det vil være urimelig av kommunen å kreve at han skal gi dem bort uten vederlag, sier Ingebrigtsen til Aftenposten.

Det siste kan Gunnar Bodahl-Johansen forstå.

– Men min erfaring er at det er nødvendig med klare skillelinjer, understreker han.

Les mer om

  1. Tidens Krav
  2. Journalistikk
  3. Kristiansund