Vil ha redegjørelse etter pokeravsløring av kommunetopp

Nylig holdt innkjøpssjef Gunnar Wedde foredrag for kontrollutvalget i Oslo om kamp mot fusk i byggebransjen. Nå vil utvalget ha informasjon om hans pokeraktiviteter.

I 2014 hadde finanskomiteen i Oslo bystyre høring om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Der ble det varslet at Oslo kommune intensiverer jakten på useriøse bedrifter. Under konferansen deltok Gunnar Wedde. Her sitter han sammen med daværende finansbyråd Eirik Lae Solberg (t.h.) og kemner Astrid M. Rosenqvist.

– Her har en våken og gravende presse avdekket noe som ikke internkontrollen har fanget opp, sier leder i Oslo kommunes kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H).

Han reagerer på Aftenpostens avsløring om at avdelingsdirektør for konserninnkjøp, Gunnar Wedde, har vært stamgjest på den ulovlige pokerklubben Norwegian Poker Team. Klubben ble stengt av politiet 1. mars i år.

Omdømme og autoritet svekket?

Wedde har lenge vært kommunens frontfigur i kampen mot svart økonomi. Nå blir kommunetoppens pokerspilling tema både i byrådsavdeling for finans og i kontrollutvalget, som vil kreve en redegjørelse fra ansvarlig byråd Robert Steen (Ap).

– Det store temaet er hvorvidt denne saken svekker omdømmet som Oslo har i kampen mot svart økonomi, og om Weddes autoritet er svekket. For å finne ut av det, vil vi be finansbyråden om å redegjøre for konsekvensene denne saken har for internkontrollområdet, sier Kvisgaard.

– Hva innebærer det?

– Vi må få finansbyrådens vurdering av saken og få vite hvordan han som arbeidsgiver vil følge opp denne, sier Kvisgaard.

Ola Kvisgaard (H), leder for Oslo kommunes kontrollutvalg.

Holdt foredrag for Kontrollutvalget

Kvisgaard peker på at Wedde er en profilert leder for Oslo kommunes arbeid mot svart økonomi. Wedde holdt selv et foredrag for kontrollutvalget om kommunens system for å overvåke HMS og mulig arbeidslivskriminalitet på byggeplasser.

– Både det tidligere og nåværende byrådet og bystyret har hatt veldig fokus på dette med å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid i Oslo. Wedde holdt derfor et foredrag for oss om dette banebrytende arbeidet 17. april i år, sier lederen i kontrollutvalget.

Etiske regler for kommunens ansatte

I punkt to i Oslo kommunes etiske regelverk heter det: «Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen».

– Har Wedde brutt kommunens etiske regelverk, selv om pokerspillingen har skjedd etter kontortid?

– Det vil naturligvis stilles høyere forventninger til de som har fremtredende roller i kommunens bekjempelse av svart økonomi. Da bør en tolke regelverket strengere, selv om også toppledere har fritid og privatliv, sier Kvisgaard.

Han understreker at det først og fremst er en personalsak og at det er byrådsavdeling for finans som har den personalmessige oppfølgingen av saken.

Gunnar Weddes nærmeste overordnede, direktør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, Marit Forseth, vil ikke kommentere kravet om redegjørelse.

– Jeg avventer det som eventuelt blir besluttet, sier hun.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra finansbyråd Robert Steen (Ap). Hans medarbeidere har vist til at det er Forseth som må uttale seg.

Ivar Johansen: – Etiske regler gjelder også etter arbeidstid

SVs bystyreveteran Ivar Johansen mener saken om Weddes aktiviteter på en ulovlig pokerklubb er alvorlig fordi avdelingsdirektøren selv jobber mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser i bransjer som får kommunale oppdrag

– Det etiske regelverket slutter ikke når kontortiden er over. Det gjelder hele døgnet, særlig for de i lederstillinger, sier Johansen.

I årevis har han vært et uoffisielt Oslo-ombud mellom kommunens byråkrati og befolkningen.

Han understreker at den som her er berørt må få forklare seg før kommunen vurderer reaksjoner.

– Her har vi bare Aftenpostens versjon, og jeg er interessert i å sikre Weddes rettssikkerhet og høre hans versjon. Men fordi jeg forstår at Wedde har bekreftet sakens fakta, er det mulig å uttale seg prinsipielt om dette. Så overlater jeg til politi og arbeidsgiveransvarlig å vurdere jus, sier Johansen.

Dette handler om Oslo kommunes omdømme og troverdighet, understreker Johansen.

– Når en har et arbeidsfelt innen bekjempelse av svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og annen kriminell aktivitet, bør en være svært varsom. I enhver sammenheng er kommunens omdømme viktig. Det er særlig viktig at hvis man fronter et slikt saksfelt. Da er det viktig at man faktisk fremstår korrekt, og at man selv følger kommunens regler. Weddes spilling kan også stille ham i en sårbar posisjon. Han har et arbeid som stiller spesielle krav.

Bystyreveteran Ivar Johansen mener kommunetopper har et ekstra ansvar for å følge lover og regler.

Selv har Gunnar Wedde avvist at pokerspillingen har påvirket hans integritet i jobben som avdelingsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten.

I en e-post 11. mai påpekte han dette var en aktivitet foretatt på hans fritid, som privatperson. «Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skrev han.

I en e-post fire dager senere skrev han:

«Jeg forstår at dette er veldig uheldig og er fryktelig lei meg. Saken preger meg sterkt, jeg har lært av dette og det skal ikke gjenta seg».

Wedde har ikke besvart Aftenpostens henvendelse tirsdag om kommentar til kravet om granskning.


Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
  • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
  • +47 920 22 477 (journalist Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.