Norge

Åpner for å legge ned høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal gå gjennom strukturen i høyere utdanning. - Det er en sannsynlig konklusjon at vi bør redusere antall institusjoner, sier han.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Olav Olsen

 • Jørgen Svarstad

På Kontaktkonferansen til Kunnskapsdepartementet presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Regjeringens planer og prioriteringer innen høyere utdanning og forskning. Han varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning.

— Vi mener det er på høy tid å vurdere om det systemet vi har i dag fyller landets fremtidige behov for kunnskap, sa han.

Han viste til at Stjernøutvalget for seks år siden konkluderte med at kvaliteten i norsk høyere utdanning var for lav, og at de anbefalte å redusere antall studiesteder til 8-10 institusjoner Røe Isaksen sa han fortsatt er enig i diagnosen, men mener medisinen er for kraftig.

Konkurrerer med hverandre

— Jeg mener det er gode grunner til å si at diagnosen fortsatt gjelder. Vi sprer ressursene til forskning tynt og det er for mange små og sårbare fagmiljøer som tilbyr de samme utdanningene. Det fører til at mange små institusjoner legger strategier for å konkurrere med hverandre, fremfor å samarbeide. Da er faren stor for a vi ender opp i en ond sirkel der vi motarbeider den kvaliteten vi alle ønsker å oppnå, sa kunnskapsministeren.

Han brukte lærerutdanningen som eksempel:

— Er det gunstig at vi har lærerutdanning på 19 ulike steder, spurte han.

— Spørsmålet er om denne spredningen gir en struktur som gir nødvendig kvalitet i utdanningen av de beste lærerne.

Færre institusjoner

Røe Isaksen sa at det er sannsynlig at det blir færre utdanningsinstitusjoner i Norge.

— Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Men jeg tror det er sannsynlig at en av konklusjonene i strukturprosessen vil bli at vi bør redusere antall institusjoner. Det vil ikke nødvendigvis bety å redusere antall studiesteder. Det er klart at vi som regjering og jeg som statsråd er klare til å ta de nødvendige grep som trengs for å heve kvaliteten, også hvis det innebærer at vi må endre strukturen, sa han.

Uten at kunnskapsministeren sa det direkte, kan en måte å redusere antall institusjoner, uten å redusere studiesteder, være å slå sammen institusjoner. For eksempel at en høyskole blir en del av et universitet.

Syv tiltak

Torbjørn Røe Isaksen presenterte syv tiltak for hvordan få høyere kvaltet i utdannings- og forskningssektoren:

 • En ekspertgruppe skal gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Gruppen settes ned i løpet av våren.
 • Regjeringen legger frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten.
 • Norge skal utvikle flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog med universitets- og høyskolesektoren vil Regjeringen finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan bidra til gjennombruddsforskning i verdensklasse.
 • Sørge for at Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020. I løpet av våren lanserer Regjeringen strategien for norsk deltakelse. Strategien skal å ta utgangspunkt i hvordan man kan motiverere hver enkelt forsker til å søke.
 • Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte ivaretas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling.
 • Regjeringen skal legge trykk på lærerutdanning.
  Kunnskapsministeren mener det er for store kvalitetsforskjeller i høyere utdanning og forskning.

-Det er helt klart mye som er bra, noe er fremragende, men det er også noe som ikke er bra nok.

I fjor var det ti år siden kvalitetsreformen, som skulle gi studiekvaliteten et løft, ble gjennomført.

— Det har skjedd mange positive ting i sektoren siden den gang. Det har likevel ikke ikke vært nok til å oppnå de kvalitetsmålene som Kvalitetsreformen siktet inn mot. På noen områder ser det til og med ut til at utviklingen har gått feil vei, sa Røe Isaksen.

Etter kvalitetsreformen har Norge fått fire nye universiteter, og flere høyskoler jobber for å bli det. Regjeringen har erklært foreløpig stopp for nye universiteter.

-Det er grunn til å spørre seg om mange høyskoler har tilpaset sine mål, ambisjoner og ressursbruk til målet om å bli universitetet, i stedet for å prioritere de faglige fortrinn man har, sa Røe Isaksen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Strengere krav gjør at færre kom inn på lærerutdanningen

 2. NORGE

  Landets høgskoler og universitet ferdig slanket

 3. NORGE

  Lærerstudenter får ta ny matteeksamen

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Høyere utdanning trenger et kvalitetsløft

 5. NORGE

  Fire av ti lærerstudenter strøk på matteeksamen

 6. KOMMENTAR

  Kunnskapsministeren og hans handlekraftige statssekretær har i stillhet fått til det kommunalministeren har bommet på