E18 blir trolig stengt i lang tid

Trafikanter gjennom Vestfold må regne med en stengt E18 og trafikkaos i lang tid fremover. - Glad for at ingen ble skadet, sier samferdselsministeren.

- Broen kommer til å være stengt lenge, men jeg kan ikke si noe mer om hva lenge betyr, sier avdelingsdirektør Ingunn Foss ved veivesenet i Vestfold.

Henger i løse luften

E18 ble mandag ettermiddag stengt i begge retninger ved Bentsrud i Holmestrand. Skjeggestadbroen på E18 falt delvis sammen mandag ettermiddag. I sørgående kjøreretning har fundamentet sviktet, pilarer har delvis gitt etter og det er en markert dump i broen. Den henger i løse luften, og i nordgående retning er det også utrygt, ifølge Vegvesenet.

Trafikken går gjennom Holmestrand

Trafikken mellom Helland-krysset og Island-krysset på E18 er omdirigert gjennom Holmestrand.

— Skal ikke skje med 15 år gammel bro

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han først og fremst er glad for at ingen kom til skade i mandagens hendelse, som han beskriver som «alvorlig».

— Slikt skal ikke skje med en bro som er 15 år gammel. Derfor har Vegvesenet og NVE begynt arbeidet med å undersøke hva som har hendt og hvordan det kan fikses, sier Solvik-Olsen.

Ber bilistene ta hensyn

Han sier de vil snu alle stener for å begrense problemene bilistene får som følge av omkjøringene. Han håper særlig at tungtrafikken vil benytte seg av ekstra kapasitet på fergesambandet Horten-Moss.

— Det kjører 10.000 biler daglig på den aktuelle strekningen. Nå må de over på mindre veier som er beregnet på mindre trafikk, sier Solvik-Olsen, som ber bilistene ta hensyn til dette.

- Norske broer er trygge

Han sier de allerede har kjøpt mer kapasitet hos NSB og at denne ble utvidet 15. desember, men at man nå må se om det er mulig og ønskelig med ytterligere omdisponeringer.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber blistene ta hensyn.

— Dette er en vanlig brotype – er de andre broene trygge?

— Norske broer har god standard og er trygge. Derfor er det også så oppsiktsvekkende at dette skjedde. Nå må Statens vegvesen og NVE få undersøke hva som var årsaken til denne hendelsen slik at man eventuelt kan få ny informasjon og lære av den, sier Solvik-Olsen.

Han påpeker at de har igangsatt en oppgradering av tunnelene i Norge og vil etter at brokollapsen er gjennomgått, drøfte med Vegvesenet om noe tilsvarende er nødvendig for broene.

Ber folk bruke tog

Også avdelingsdirektør Ingunn Foss i Vegvesenet påpeker at kapasiteten på sideveiene er mindre.

— Vi oppfordrer derfor dem som kan, til å bruke for eksempel tog, sier hun.

Hun forteller at veivesenet nå er opptatt av å få på plass skilting.

- Vi må regne med betydelig kødannelser fremover på morgenen og ettermiddagen tirsdag, sier Foss.

NSB vil imidlertid i utgangspunktet ikke sette inn ekstra tog.

— Vi vi foreløpig bruke den kapasiteten vi har, og så vil vi fortløpende ha kontakt med Vegvesenet for å vurdere et eventuelt behov for å omdisponere og sette inn ekstra materiell, sier pressevakt Gina Scholz.

Alt i gang i rushtiden allerede

Hun påpeker at de i rushtiden allerede har alle tilgjengelige tog i trafikk.

— Skulle det bli mye folk på togene i rushet, vil vi minne de reisende om at det er bedre plass om man har anledning til å reise litt før eller litt etter rushtiden, sier hun.

Undersøker broen

Tekniske eksperter startet mandag arbeidet med å undersøke broen og grunnen under den De fortsetter arbeidet tirsdag.

— Kan du si noe om hvem som har ansvaret for at dette skjedde?

— Nei. Nå må broen undersøkes og årsaken finnes. Det er hovedjobben nå, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Les også:

Les også

- Bilen foran meg forsvant

Se Erik Lindhagen fortelle om da han kjørte over den kollapsede broen:

Firma drev planering under broen

En bulldoser som jobbet under broen, ble tatt av skredet like ved brofundamentene mandag ettermiddag, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi har planert deler av terrenget på toppen av jordet på oppdrag fra grunneieren med en bulldoser som er eid av Maskinpartner, sier daglig leder Christoffer Bruserud i firmaet Oskar og Tormod Wike AS til avisen.

Naboer har observert stor trafikk med dumpere til og fra rasstedet under Skjeggestadbrua de siste månedene, men Bruserud tror ikke at dette er årsaken til jordraset som førte til at bropilaren ga etter.

– Jeg tror det er for langt unna til at det kan ha forårsaket raset, men det blir opp til Statens vegvesen å vurdere og konkludere rundt årsaksforholdene, sier Bruserud.

Kjenner ikke til arbeidet

Verken Vegvesenet eller Holmestrand kommune hadde mandag kjennskap til bulldoseren som sto fast etter å ha arbeidet under Skjeggestadbrua, skriver NTB.

– Vi har også observert at det er en bulldoser som ligger der, men vi vet foreløpig ikke hvem det er sin. Vi kjenner heller ikke til de arbeidene, sa avdelingsdirektør i Ingunn Foss i Statens vegvesen Vestfold til VGmandag kveld.

– En del av det vi holder på med nå er å finne ut hvorfor grunnbruddet skjedde. Bulldoseren er en av flere parametere i dette puslespillet, sier Foss.

Morten Rygh i Holmestrand kommunes vann— og avløpsseksjon sier til Tønsbergs Blad at det ligger en større vannledning på stedet der bulldoseren så sent som mandag var i sving.

– Dermed skulle vi hatt informasjon dersom noen har satt i gang arbeider i nærheten, og det har vi ikke fått, sier Rygh.

Dårlige grunnforhold og kvikkleiresoner i området

Ifølge avisen er jordraset på sørvestsiden av broen rundt hundre meter bredt. Bulldoseren som arbeidet der mandag, ble trolig dratt med av jordmassene og havnet på siden i en bekk.

Ifølge Teknisk Ukeblader Statens vegvesen kjent med at det er store såkalte kvikkleiresoner nord og sør for broen.

– Vi er klar over at det er dårlige grunnforhold i området. Men det er for tidlig å si om dette er et kvikkleireskred, sier avdelingsleder Ingunn Foss til avisen.

Tre tunge kjøretøyer, en minibuss og noen personbiler sto igjen på stedet da broen ble stengt.