Norge

Norsk malerfirma helerisiktet

Alliero AS er tiltalt for uaktsomt heleri fordi de etter politiets mening har bidratt til å skjule bruk av svart arbeidskraft hos underleverandøren.

Styreleder Bjørn Erik Reinseth i Alliero Holding AS mener selskapet har fulgt regelverket. Foto: Dan P. Neegaard

 • Einar Haakaas

Nå går politiet også løs på veletablerte norske firmaer som de mener har brukt useriøse underleverandører.

Alliero ble i første omgang ilagt en bot på 300 000 kroner og inndragning av 1,9 millioner kroner. I tillegg er det besluttet en påtaleunnlatelse mot en av selskapets prosjektledere. Selskapet har ikke vedtatt bot og inndragning, og prosjektlederen mener han er uskyldig. Dermed havner saken i Oslo tingrett 20. april.

— Vi mener vi ikke har gjort noe feil og har fulgt regelverket. Derfor har vi ikke godtatt forelegg og inndragning. Denne saken vil vi fronte i retten, sier Bjørn Erik Reinseth, styreleder i Alliero Holding AS.

Prosjektlederen vil ikke kommentere saken. Politiet mener de har funnet hvitvasking av 25 millioner kroner i Bon Bygg. Etter det Aftenposten har kartlagt, er det rundt 30 selskaper knyttet til dette nettverket. Alliero har brukt Bon Bygg som underleverandør.

- Burde vært klar over

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen er av en annen oppfatning enn Alliero. Han leder "Operasjon svartmaling", som etterforsker kriminelle malernettverk ved Finans- og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt

— Påtalemyndigheten mener Alliero burde ha vært klar over at det i leddene under foregikk ulovligheter. Ved ikke å sjekke opp "underleverandøren" godt nok, har virksomheten fått et direkte utbytte fra andres ulovligheter, sier Meeg-Bentzen.

Påtalemyndigheten mener at prosjektleder i denne saken har opptrådt klanderverdig i forhold til sin stilling.

- Har fulgt rutiner for sjekk

Alliero mener selskapet har fulgt rutinene for sjekk av underleverandører ved å innhente skatteattest, momsattest og firmaattest. På arbeidsplassen ble grønne kort, timelister og arbeidskontrakter kontrollert, i tråd med våre rutiner.

— Bon bygg er blitt sjekket av oss i flere omganger. Vi har ikke funnet anmerkninger. Vi har mottatt og betalt for tjenester fra Bon bygg for totalt 1,9 millioner kroner, fra mai til oktober 2013. Etter dette tidspunktet har vi ikke hatt flere prosjekter med det selskapet, sier Bjørn Erik Reinseth.

Han forteller at de har en egen ansatt som sjekker alle deres 30–50 underleverandører.

— Hvis vi finner avvik, tar vi kontakt med den aktuelle leverandøren, og holder også tilbake penger hvis vi ikke får tilfredsstillende dokumentasjon fra selskapet. Det gjorde vi også med Bon bygg en periode. Men vi er avhengige av å kunne stole på offentlige opplysninger. Hvis kriminelle handlinger skjer som en konsekvens av svakheter i det offentlige systemet, kan ikke vi klandres. Det kan ikke forlanges at vi skal gå ut over vanlig kontroll. Vi føler oss litt maktesløse, sier styreleder Bjørn Erik Reinseth.

Etter at etterforskningen av Bon Bygg startet, har Alliero sendt over alt materiale til politiet.

Dom og heftelser

Bare en postkasse vitner om at Bon Bygg hadde tilhold på Lørenskog. Foto: Einar Haakaas

Politiet har fått rettens støtte for heftelser i flere firmaer knyttet til Bon Bygg. Den bulgarske innehaveren er over alle hauger, og det er tatt skritt for rettslig avhør i hans hjemland Bulgaria. Aftenposten forsøkte å finne selskapet i fjor sommer, men fant tomme lokaler og en gammel postkasse som eneste spor etter Bon Bygg.En 44 år gammel kosovoalbaner knyttet til nettverket er dømt til syv måneders fengsel for heleri knyttet til uttak av kontanter i minibank samt overføring av en halv million til utlandet.

— Politiet har over tid etterforsket et miljø som har ledet til en avsløring av flere nettverk. Disse virksomhetene er opprettet for å skjule bruken av svart og ulovlig arbeidskraft innenfor særlig malerbransjen. Bon Bygg er en av disse virksomhetene, sier Meeg-Bentzen.

 1. Les også

  Mannen bak Aktiv Maler Service dømt til fem og et halvt års fengsel

 2. Les også

  Konkurs i Norge, kakser i Kosovo

Da Aftenposten oppsøkte adressen til Bon Bygg i fjor sommer var det ingen spor etter dem. Foto: Einar Haakaas

Les mer om

 1. Grå økonomi

Grå økonomi

 1. DEBATT
  Publisert:

  Statsrådene har forsømt jobben mot arbeidsmiljøkriminalitet i mange år | Per-Kristian Foss

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Listhaug og Oslo Frp vil oppheve taushetsplikt for å ta «kriseprofitører»

 3. NORGE
  Publisert:

  Politiet ber om ubetinget fengsel for eks-Oslobiskop Gunnar Stålsett (84)

 4. NORGE
  Publisert:

  Stjal fra fellesskapet – beholdt pengene selv

 5. OSLO
  Publisert:

  I skogen bak barnehagen lå hasjdepotet til Young Bloods

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Stålsett: – Rettferdighet er moral og empati, ikke bare jus