Norge

FpU vil at moderpartiet skal tørre å snakke om aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiets Ungdom vil ha debatten om aktiv dødshjelp satt på dagsordenen igjen.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener Norge bør innføre aktiv dødshjelp under strengt regulerte former, og håper partiet får flertall for et forslag om dette i Stortinget.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

– Nå har Fremskrittspartiet styrt landet i fire år uten at aktiv dødshjelp har vært en del av samfunnsdebatten – det er på tide at vi løfter det frem igjen, sier Bjørn-Kristian Svendsrud (24), formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og vararepresentant for Vestfold på Stortinget.

Svendsrud mener det er naturlig at Frp løfter spørsmålet om aktiv dødshjelp inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform for de fire neste årene.

Om dette ikke er mulig å få gjennomslag for, mener han Frp bør legge frem et eget forslag i Stortinget.

Skal være strengt regulert

Fremskrittspartiet gikk inn for aktiv dødshjelp i prinsipprogrammet for 2013.

Også i det nye prinsipprogrammet for perioden 2017–2021 går partiet inn for dette i noen situasjoner: «Frihet til å bestemme over eget liv betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet. Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk», heter det.

Det var FpU som i sin tid kjempet for å få på plass aktiv dødshjelp i prinsipprogrammet. Svendsrud understreker at han har hele organisasjonen bak seg.

Les også

Nyhetsanalyse: Frps program er fullt av paradokser

Svendsrud mener Norge bør innføre aktiv dødshjelp under strengt regulerte former.

– At det er en etisk vanskelig sak må ikke stoppe oss fra å tørre å ta tak i dette som er svært viktig for mange mennesker. Uhelbredelig syke som ønsker å avslutte livet sitt må i dag dra til utlandet, som klinikker i Sveits, påpeker han.

– Det synes vi ikke er riktig.

Han påpeker at Frp har gått foran i mange upopulære saker tidligere og fått gjennom løsninger som andre partier senere har sluttet seg til.

– Staten kan ikke stoppe alvorlig syke mennesker fra å eie sitt eget liv og selv kunne ta beslutningen om når de ønsker å avslutte det, sier Svendsrud.

Han vil begynne med å kontakte de andre ungdomspartiene for å forsøke å få bredere tilslutning.

  • Han valgte passiv dødshjelp: ALS-pasient Terje Holøyen bestemte at respiratoren som holdt ham i live skulle skrus av.

Kjønaas Kjos: – Politikerne i utakt med folk flest

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forrige periode. Hun er helt enig med ungdomspartiet i at aktiv dødshjelp bør løftes opp som et viktig tema i samfunnsdebatten.

– Men jeg kan ikke se at noen andre partier enn Frp har et avklart forhold til temaet og mener dette er viktig å debattere, sier hun.

– Det er synd når vi vet at langt over halvparten av befolkningen er tilhengere av aktiv dødshjelp. Det viser flere meningsmålinger de siste årene. Her er politikerne i utakt med folk flest, og de blir ansett som feige fordi de ikke vil ta tak i det.

Kjønaas Kjos mener interessen i de andre partiene for å sette temaet på dagsordenen er minimal, og at det også er delte meninger om dette innad i Frp.

– Det er en viktig grunn til at dette bare står i prinsipprogrammet vårt, ikke selve partiprogrammet, påpeker hun.

Kari Kjønaas Kjos (Frp)

– Vi i Frp sitter ikke med alle svarene

Selv mener Kjønaas Kjos at det bør være en menneskerett å bestemme når man vil dø selv, hvis man mot slutten av livet har store smerter og stort pleiebehov.

– Hva man mener om dette, kommer nok an på hva slags opplevelser man selv har hatt med mennesker som står en nær mot slutten av livet. Det er ikke alle gitt å få dø en fredfylt død, sier hun.

– Men grunnen til at aktiv dødshjelp ikke tas opp av andre partier er vel at det er mange etisk problematiske sider ved dette?

– Ja, og Frp sitter ikke med alle svarene her. Men hvis man aldri får utredet spørsmålene rundt aktiv dødshjelp, står jo debatten helt stille. Det burde settes ned et utvalg slik at vi får mer kunnskap om de ulike dilemmaene, mener hun.

Les mer om

  1. Aktiv dødshjelp
  2. Politikk
  3. Helse
  4. Fremskrittspartiet (Frp)