Stortinget vedtok hastebehandling av nye regler for valg til Nobelkomiteen, men Hagen kan bli valgt likevel

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle nye regler for valg til Nobelkomiteen. Tirsdag behandles reglene. Onsdag skal Stortingets valgkomité innstille kandidatene. Fredag skal Stortinget foreta valgene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre i samtale med Venstre-leder Trine Skei Grande i Stortinget mandag.

– Jeg ser frem til debatten og behandlingen tirsdag og følger dette med stor spenning. Intet er avgjort før det er avgjort, sier hovedpersonen i dramaet, Carl I. Hagen til Aftenposten.

I formiddag dukket han opp i vandrehallen i Stortinget, kledd i mørk dress som om han skulle delta på en nobelprisutdeling.

– Kommer du til å møte i tirsdag, siden du er vararepresentant?

– Jeg har ikke blitt innkalt og er ikke kjent med forfall fra noen, sier han.

– Ønsker du å møte?

– Ingen kommentar, sier Hagen som ikke legger skjul på at han mener det forslaget som de fire partiene står bak er rettet mot ham.

Det var ved stortingsmøtets begynnelse mandag at Aps leder Jonas Gahr Støre la frem et representantforslag som støttes av Venstre, KrF, SV, Sp og Ap. Der slås det fast at representanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Slike nye regler kan forhindre at Fremskrittspartiets tidligere leder Carl I. Hagen får plass i komiteen som deler ut Nobels fredspris. Hagen er varamedlem til Stortinget, og de nye reglene skal presisere at en stortingsrepresentant eller en vararepresentant da ikke kan velges til den prestisjefylte komiteen.

59 mot 45 stemmer

Stortinget vedtok hastebehandling med 59 mot 45 stemmer. Saken blir nå behandlet tirsdag. Dagen etter skal Stortingets valgkomité være klar med sin innstilling om nye Nobel-medlemmer. Fredag står det endelige store slaget i Stortinget. Da skal medlemmene til Nobelkomiteen velges og også ny riksrevisor utnevnes.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det ville være unaturlig om Fremskrittspartiet fastholder kandidaturet på medlemmer som flertallet på Stortinget mener ikke er valgbare. Hvis Frp uansett gjør det, mener Støre dette blir en sak for Stortingets presidentskap.

Signalene fra FrP er at det vil fremme Hagens kandidatur uansett. Og Hagen bekrefter til Aftenposten at han vil stille om partiet vil ha ham som kandidat.

Olemic Thommessen.

Kan Hagen bli valgt likevel?

Støre svarer ikke direkte på spørsmål om Hagens Nobel-drøm med dette forslaget er knust, men henviser igjen til at Stortingets valgkomité onsdag skal behandle sin innstilling.

Stortingspresident Olemic Thommessen gjør det klart at et vedtak som det flertallet har foreslått ikke vil være til hinder for at Hagen blir foreslått og valgt.

– Det er en klar melding fra et flertall på Stortinget i denne saken. I henhold til forretningsorden så kan Frp fremme de kandidatene det vil. Så får vi se de nærmeste dagene hvordan flertallet manøvrerer, forklarer presidenten i Stortinget.

I klartekst betyr dette at dramaet rundt Hagens medlemskap i Nobelkomiteen trolig først avgjøres i stortingssalen fredag. Dersom stortingsflertallet skal stanse Hagen, kan de blir nødt til å fremme en motkandidat.

Stortingspresidenten sier an ikke vil spekulere i slike prosedyrespørsmål.

Rettet mot Hagen

FrPs parlamentariske kleder Hans Andreas Limi liker ikke fremgangsmåten i Stortinget.

– At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt: At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier han.

Det er også kommet signaler fra Frp hold om at Venstre og KrF med dette bryter den enigheten som de fire borgerlige partiene har hatt om konstituering. Noe annet er om dette kan forsure forhandlingene om utvidelse av Regjeringen. Det er antatt at Venstre eventuelle inntreden avgjøres denne uken.

Respekt for Stortinget

– Mener du at en prosess som det vi har sett styrker tilliten til Stortinget ute blant folk?

– Jeg ror at det er poeng at vi får en avslutning på dette. Det har jeg satt mye inn på. Vi skal avslutte dette i løpet av denne uken, sier Thommessen.

Carl I. Hagen står sentralt i en debatt om

Utreder ytterligere innstramninger

Forslaget som skal hastebehandles, inneholder også et annet grep:

– Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet. Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses krever en nærmere utredning, fremgår det av forslaget.

– Dette er et litt mer komplisert tema, som vi vil ha utredet, sa Støre i Stortingets vandrehall mandag formiddag.

– Generalsekretærer i Europarådet vil ikke bli oppnevnt?

– Det vil jeg ikke ha sagt noe om, sier Støre.

Jagland valgt til 2020

Thorbjørn Jagland ble valgt til medlem og leder av komiteen i 2009 mens han fremdeles var medlem av Stortinget, men på vei ut. Han har siden fortsatt i komiteen, både som leder og menig medlem, mens han samtidig har ledet Europarådet som generalsekretær, et verv han også fikk i 2009. Den nye utredningen som foreslås, ser ut til å sikte seg inn på slike tilfeller. Utredningen skal være klar i 2018.

Jagland ble i 2015 gjenvalgt til Nobelkomiteen for perioden frem til 2020.