Norge

– Jeg ble utsatt for overgrep, men fikk ikke erstatning av kommunen. Det gjorde derimot mine overgripere.

Per Engebretsen opplevde overgrep fra medelever på internatskolen Waisenhuset. Men han får ikke erstatning. Årsak: Det var ikke barnevernet i Oslo som plasserte ham på skolen.

  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Som 12-åring flyttet Per Engebretsen inn på internatskolen Waisenhuset i Oslo i 1968 og bodde der i tre år. Der opplevde han å bli utsatt for vold og seksuelt misbruk av noen av de eldre guttene.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding