Norge

Arbeiderpartiet sikrer tredelt foreldrepermisjon i ekspressfart

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere tatt til orde for todelt foreldrepermisjon, men tredeling har lenge vært partiets linje. Nå følger hennes statsrådskollega Linda Hofstad Helleland (H) opp i praksis. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag om tredelt foreldrepermisjon og vil bidra til at ordningen gjelder fra sommeren av.

  • og NTB

– Vi er for og vil bidra til rask behandling! skriver familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) i en SMS til NTB.

I den nye regjeringsplattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) slo tirsdag fast at endringene kan komme på plass allerede fra i år.

– Det er Stortinget som avgjør hvor raskt saken kan behandles, men jeg jobber for at den nye ordningen med en del til mor og far, og en valgfri del, skal gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018, sier hun NTB.

– Jeg tar sikte på å legge fram saken så raskt som mulig, slik at Stortinget har mulighet til å behandle den før sommeren, sier hun.

Med Aps støtte er flertallet sikret. Regjeringens budsjettpartner Kristelig Folkeparti er derimot mindre begeistret.

– Vi er skeptiske til å knesette tredeling som prinsipp. Det gjør hele ordningen veldig rigid og går ut over valgfriheten, sier familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

For optimistisk

Helleland har på få år gått fra å ville skrote hele fedrekvoten til å bli statsråden som skal sørge for at en tredel av permisjonstiden forbeholdes far.

– Jeg var åpenbart for utålmodig og for optimistisk på norske menns vegne, sier hun til NTB.

– Noen ganger går man for fort fram, men når jeg nå jobber i ekspressfart med å legge fram den nye ordningen, så er det fordi jeg har tro på at dette vil være både til barnets og familiens beste, tilføyer hun.

Valgfri del

Det legges i utgangspunktet ikke opp til å utvide dagens samlede foreldrepermisjon på 46 uker. Dermed ligger det an til at mor og far får 15 uker hver og at de resterende 16 altså settes av til fri fordeling.

– Denne ordningen vil gi fleksibilitet for familiene til å velge de løsningene som passer best, samtidig som vi vet at likestilling hjemme også gir mer likestilling i arbeidslivet, sier Helleland.

Kontrasten er tydelig fra 2010 da Høyres kvinneforum under Hellelands ledelse gikk inn for å avvikle hele fedrekvoten.

– Tiden er moden for å la familiene bestemme selv. Jeg er helt sikker på at norske fedre skjønner at det er viktig å tilbringe tid med sine barn, uten at vi som politikere bør detaljstyre dette, sa Helleland til NTB den gang. Hun mente fedrekvoten hadde «gått ut på dato».

Ingen merkostnad

På spørsmål om den reformerte foreldrepermisjonen har budsjettmessige konsekvenser, svarer statsråden avvisende.

– Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratets beregninger vil det ikke medføre merkostnader å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. I forbindelse med spørsmål til statsbudsjettet for 2018 fastholdt direktoratet at tredeling ikke vil ha budsjettmessige konsekvenser, sier hun.

Hos den ferske regjeringspartneren Venstre er gleden stor, selv om flere i partiet, blant dem partileder Trine Skei Grande selv, tidligere har gått inn for å dele foreldrepermisjonen i to.

– Dette var en viktig sak for Venstre i regjeringsforhandlingene, og jeg er veldig glad for at statsråden følger det opp så raskt. Nå får pappaer en lengre permisjonskvote enn vi noen gang tidligere har hatt, og det er en mulighet jeg er sikker på at både fedre, mødre og ikke minst barna vil ha stor glede av, sier familiepolitisk talsperson i Venstre Grunde Almeland til NTB.

Les også

  1. Linda Helleland innrømmer at hun feilvurderte fedres ønske om å være mer hjemme med egne barn

  2. Nå er det påvist: Fedre følger fedrekvoten nesten slavisk

  3. Erna Solberg: «Jeg har vært for pappakvote hele tiden»