Stor varslersak om personvern ved Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har mottatt 23 formelle varslersaker mot sykehusets personvernombud. – Vi tar det på største alvor, sier sykehusdirektøren.

Det har stormet rundt Oslo universitetssykehus’ personvernregler den siste tiden. Denne uken mottok sykehuset et stort fellesvarsel.

«Personvernombudet har ikke lenger tillit hos den altoverveiende andel av medarbeidere ved sykehuset. Hennes opptreden har vært til skade for pasientsikkerhet og forskning ved Oslo universitetssykehus», skriver 21 leger i et stort fellesvarsel mot sykehusets personvernombud og informasjonssikkerhetsleder.

Det skriftlige varselet inneholder 23 konkrete varslersaker og er sendt til sykehusets varslerinstans, ledelsen ved sykehuset, Helsetilsynet og Legeforeningen.

Les hele saken med abonnement