Forsvarsministeren: Hevingen av KNM Helge Ingstad starter torsdag

Det er aktuelt å kjøpe en ny type krigsskip for å erstatte kampkraften til den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Det er også aktuelt å kjøpe flere nye ubåter enn de fire Norge har på gang.

Klokken ti i dag skal forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) redegjøre for forliset av fregatten i Stortinget.

Klokken ti tirsdag startet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på en ny redegjørelse i Stortinget om forliset av fregatten KNM Helge Ingstad, i november i fjor.

Men det var først mot slutten av redegjørelsen, nærmere 10.30, at Bakke-Jensen kom med ny informasjon.

Da opplyste han ikke bare at selve hevingen av fregatten ifølge prognosene vil starte torsdag. Men at man nå vurderer flere løsninger for gjenopprette den kampkraften som marinen har mistet som følge av Ingstads havari. Det er svært usikkert om fregatten kan repareres.

– Konsekvensen av ulykken er en svekkelse av Sjøforsvarets og Forsvarets operative evne, sa Bakke-Jensen. Og:

– La det overhodet ikke være noen tvil om at regjeringen vil reetablere denne evnen. Sjøforsvarets evne til å løse sine oppgaver skal gjenopprettes.

Forsvarsministeren litstet opp følgende muligheter til å gjøre dette:

  • Norge kan henge seg på bestillinger andre land for tiden gjør av enklere overflatefartøy enn Norges fregatter.
  • Norge kan kjøpe flere ubåter enn det som hittil er planlagt, nemlig fire.
  • Det er også aktuelt å ikke skrote de seks båtene i marinens MTB-våpen, slik det er planlagt når Forsvarets kampfly F-35 er fullt operative.
  • Norge kan bestille flere fly for overvåking av havområdene i nord.
  • Å leie en eller flere fregatter utelukkes som aktuell løsning.

Forsvarsministeren opplyste også at Sjøforsvaret i samarbeid med Veritas har gjort midlertidige tiltak om bord på Ingstads fire søsterskip, for å hindre overføring av vann mellom vanntette skott.

Havarikommisjonen har i en foreløpig rapport etter ulykken påpekt mulige systemfeil ved fregattene her. En permanent løsning på dette problemet skal være på plass innen mars, sa Bakke-Jensen.

Så langt har arbeidet med sikring og heving av KNM Helge Ingstad kostet i underkant av 500 millioner kroner.

Fregatthavariet

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS den 8. november i fjor. Fregatten, som seilte for NATO, var på vei sørover fra øvelsen Trident Juncture i Norge.

Det var 137 personer om bord på fregatten da den kolliderte med tankskipet. Åtte av dem ble skadet under ulykken, men ingen fikk alvorlige skader.

I desember i fjor opplyste Forsvaret at fregatten hadde sunket enda dypere grunnet periodevis dårlig vær.

– Ingen enkelthandling ledet til ulykken

Forsvarsministeren sa lite om hendelsesforløpet rundt ulykken. Nok en gang henviste han til at dette gjøres av Havarikommisjonen, politiet og Sjøforsvarets egen undersøkelsesgruppe.

Han sa likevel:

– Det var ingen enkelthandling som ledet til ulykken.

Bakke-Jensen sa dette samtidig som han hevdet at hverken departementet eller Forsvaret i dag har helhetlig innsikt i det som skjedde.

Han viste til at tilsvarende kommisjonsarbeider har tatt opp til to år.

Flere vil beholde MTB-våpenet

Under debatten som fulgte redegjørelsen til Bakke-Jensen sa Sps Liv Signe Navarsete at man bør revurdere planen om å fase ut MTB-våpenet. Det ønsket også SVs Audun Lysbakken å diskutere.

Aps Martin Kolberg tok til orde for en ekstern granskning av redningsarbeidet, som partiet stiller spørsmål ved.

Frps Christian Tybring-Gjedde sa at han satte stor pris på at besetningen fra Helge Ingstad er godt ivaretatt. Han stilte seg likevel kritisk til at ingen er stilt til ansvar for det som skjedde, over tre måneder etter at fregatten forliste.

Vaier røk – kunne gjort store skader

Bakke-Jensen opplyste også om en «uønsket hendelse» under bergingsoperasjoner som kunne fått dramatiske konsekvenser.

Det som skjedde var at en kraftig vaier røk, og at den rammet en mindre båt. Ingen kom imidlertid til skade, men hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser, sa forsvarsministeren, som ikke ga nærmere detaljer om nestenulykken.

Fregatten KNM Helge Ingstad ligger med slagside etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden.