Norge

Ulik risiko for å miste barn

I Norge har folk med pakistansk bakgrunn en dobbelt så høy risiko for å oppleve dødfødsel og spedbarnsdød.

Fremdeles er risikoen for dødfødsler større i befolkningsgruppen med pakistansk bakgrunn sammenlignet med etinisk norske. Foto: mariiya

  • Forskning.no
  • Marianne Nordahl

I Norge er tallet på dødfødte og barn som dør før de fyller ett år blant de laveste i hele verden. Det er til gjengjeld en viss forskjell på hvor ofte dette skjer i ulike deler av befolkningen vår.

I en ny studie har forskere fra blant annet Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Bergen undersøkt statistikken over dødfødsler og spedbarnsdød nærmere, i perioden fra 1995 til 2010.

Les hele saken med abonnement