Politiet må granskes, mener Høyre. Men granskningen av Oslo-politiet kan la vente på seg til slutten av 2020.

Nestleder i justiskomiteen, Peter Frølich (H), er klar på at Oslo-politiet må granskes etter alt som er kommet frem under rettssaken mot Eirik Jensen.

Fem fagdommere har vurdert det slik at Eirik Jensen er skyldig i å ha medvirket til store mengder narkotika og grov korrupsjon. Men granskningen av Oslo politidistrikt lar vente på seg.

24. februar 2014 ble Eirik Jensen, som da jobbet i den strategiske staben hos politimesteren, pågrepet i garasjeanlegget i politihuset på Grønland. Han ble tatt hånd om av fem-seks tungt bevæpnede tjenestemenn fra politiets utrykningsenhet.

Mandag ble Jensen først kjent skyldig i grov korrupsjon, men frikjent for medvirkning til narkotikainnførsel. Så ble alt snudd på hodet da fagdommerne forkastet juryens kjennelse.

Det betyr en ny runde i lagmannsretten hvis Jensens anke til Høyesterett ikke fører frem. Mest sannsynlig vil behandlingen starte i 2020, skal man tro forsvarerne til Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

En eventuell granskning av Oslo politidistrikt vil derfor la vente på seg, ettersom Justisdepartementet først vil vurdere en granskning når det foreligger en rettskraftig dom mot Jensen.

Så langt har fem fagdommere vurdert det slik at Jensen er skyldig i å ha medvirket til innførsel av store mengder narkotika og grov korrupsjon.

Les også

Hva har skjedd og hva skjer videre i Eirik Jensen-saken?

– Har med tillit å gjøre

Da Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i Oslo tingrett i september 2017, forlangte daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) en grundig gjennomgang av Oslo politidistrikt.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen og tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård. Begge tok til orde for en ekstern granskning av Oslo-politiet i 2017.

Den skulle være ekstern og uavhengig. Og det var ikke nødvendig å vente til det forelå en rettskraftig dom, mente Amundsen.

Nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) stiller seg imidlertid ikke bak sin forgjengers utspill. Wara sier han vil vurdere om politiet skal granskes, men først etter at det foreligger en rettskraftig dom.

Petter Frølich, som er Høyres justispolitiske talsperson og nestleder i justiskomiteen, er imidlertid klar på at politiet må granskes etter alt som er kommet frem under rettssaken mot Jensen.

– Oslos politimester har selv tatt til orde for en gransking. Han begrunnet det med behovet for at politiet har tillit i befolkningen. Det synes jeg er tungtveiende, sier Høyre-politikeren til Aftenposten.

Justispolitiker: Vil være bra for politiet

Frølich sier også at det blant politifolk er et ønske om å få fakta på bordet.

Justispolitisk talsperson for Høyre, Peter Frølich, mener Oslo-politiet må granskes i lys av Jensen-saken.

– Jeg møter jevnlig ansatte i politiet. Jensen-saken er den store snakkisen. Det hagler med teorier, anklager og rykter. Jeg mener derfor at en gransking også av «indremedisinske årsaker» i politiet vil være bra.

Høyre-politikeren sier han har forståelse for at en beslutning om gransking kan vente til en rettskraftig dom foreligger.

– Jeg har forståelse for at man vil vente med en slik avgjørelse til saken er ferdig i domstolen og det er slått fast hva rettssystemet anser for å være sannheten. Å rydde i skuffer og skap før det vil være litt prematurt.

Les også

Den hemmelige «Operasjon Silent» snørte nettet rundt Eirik Jensen.

Rutiner og retningslinjer

Saken mot Eirik Jensen avdekket flere kritikkverdige forhold, blant annet at informantbehandlingen i Oslo politidistrikt var svært uregulert. Det slås fast i dommen fra Oslo tingrett. Det har også kommet frem at flere personer i og utenfor politiet varslet om «tvilsom» kontakt mellom Jensen og Cappelen.

– Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sa daværende justisminister Amundsen etter at dommen falt i Oslo tingrett i 2017.

– Jeg har ingen problemer med at det blir sett nærmere på rutinene. Vi ønsker å være en åpen og transparent organisasjon. Vi har ingenting å skjule i så måte, sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold i 2017.

– Jeg har ingen problemer med at det blir sett nærmere på rutinene, sa politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold i 2017.

Aftenposten har tirsdag vært i kontakt med Sjøvold. Han viser til det han sa da dommen falt i Oslo tingrett.

Planla gransking uten rettskraftig dom

Aftenposten får opplyst fra en kilde tett på prosessen i Justisdepartementet at det lenge var konkrete planer om å gjennomføre en gransking av Oslo politidistrikt før det forelå en rettskraftig dom.

Arbeidet med å klargjøre den eksterne gjennomgangen skal ha kommet langt, men ble så lagt på is i påvente av en rettskraftig dom.

Etter det Aftenposten kjenner til, mener flere personer sentralt i politiet at den eksterne granskningen allerede burde vært igangsatt. Men det skal også være uenighet innad i politiet om når den bør gjennomføres.

Frølich sier det er naturlig at Justisdepartementet, og ikke Stortinget, fatter en beslutning om granskning.

– Det er ikke naturlig at Stortinget legger seg opp i slike spørsmål, selv om vi selvsagt observerer og har sterke meninger.