Bayer satser på Viagra-utfordrer

Bayerkonsernet sliter nå selv med bivirkningene av kolesterolmiddelet Lipobay. Håpet ligger i et nytt potensmiddel som skal konkurrere med Viagra.

  • >willersrud
  • >aasmund<br
  • >korrespondent<br
  • Aftenpostens<br

Svikt. Det tradisjonsrike kjemi— og farmakonsernet i Leverkusen kunngjorde før helgen en nedgang til det halve i sitt operative driftsresultat, til 989 millioner euro. Omsetningen gikk tilbake med en prosent, mens fortjenesten steg til over en milliard euro takket være salg av andeler og eiendommer.Men den verste hodepinen for den kjente Aspirin-produsenten er og blir bivirkningene av det kolesterolsenkende middelet Lipobay i USA, der antallet erstatningssøksmål nå er steget til 8400. Bruk av medikamentet, som ble solgt under navnet Baycol og med en høyere konsentrasjon på det amerikanske marked, knyttes til et titall dødsfall og en rekke skadevirkninger blant blodtrykkpasienter. Hittil har Bayer utbetalt 150 millioner euro i 500 erstatningssaker, men ledelsen utelukker ikke at kostnadene kan overstige selskapets egen forsikring.I tillegg kommer søksmål fra amerikanske aksjonærer som hevder at Bayer har brutt aksjelovene i USA. De hevder at det tyske selskapet holdt tilbake faktiske informasjoner om kolesterolmiddelet, slik at aksjekursen ble kunstig oppblåst.I et marked som er rammet av svake konjunkturer for Bayers mangfoldige produktspekter, øynes imidlertid håp for det nye potensmiddelet Levitra, som selskapet nå lanserer i konkurranse med Pfizers snart legendariske potenspille Viagra. Prognosen går ut på en årsomsetning for over en milliard euro i et raskt voksende marked for potensmidler. Analytikere regner med en tredobling av omsetningsverdien, fra 10,6 milliarder til over fire milliarder dollar.