Norge

- Et signal til Russland om at Norge ikke tar Forsvaret på alvor

Soldat fra Telemark bataljon, med Glock ni mm pistol.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • Er det vits i å ha en hær hvis man ikke har råd til å gi soldatene en standardbevæpning? Professor ved Forsvarets Høgskole spør.

I høst var professor II ved Forsvarets Høgskole, Janne Haaland Matlary, sentral i en egen ekspertgrupp utnevnt av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Gruppen ga regjeringen råd om hvordan Forsvaret må bygges for å takle Norges nye sikkerhetssituasjon, som en del av forarbeidet når Stortinget i vår skal vedta en ny langtidsplan for Forsvaret.

Ekspertgruppen kom til at Forsvaret bør få to milliarder kroner mer i året, og selv spare inn 3,5 mrd.

Janne Haaland Matlary

Men definitivt ikke ved å levere inn Hærens håndvåpen, sier Matlary, professor II ved Forsvarets høgskole i Oslo.

Morgendagens offiserer får bare beholde «kontorutrustning»

På toppen av dette skal ansatte og unge offiserer på Krigsskolen i Oslo, på det som kalles Hærens Våpenskole, og på stabsutdanninger, levere inn stridsutrustningen sin.

Fra nå av skal de nøye seg med «kontorutrustning».

Alt skjer på ordre fra den nye hærsjefen, generalmajor Odin Johannessen, med godkjennelse fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Oppfatter avvæpningen som demoraliserende

Det koker intern i Hæren. Aftenposten har fått en lang rekke henvendelser fra offiserer som opplever det som demoraliserende å levere fra seg håndvåpen, i en tid da Norge offisielt hever sin forsvarsberedskap og skal kutte ned på responstiden.

Flere trekker paralleller til nedbyggingen av Forsvaret i årene før 2. verdenskrig.

— Et signal til utlandet, til Russland..

Slik reagerer Janne Haaland Matlary på ordren om umiddelbart å levere inn håndvåpnene:

— Dette gir et forferdelig dårlig signal. Det gir et signal til utlandet, til Russland og andre, om at man i Norge ikke tar Forsvaret alvorlig.

- At man tillater seg å avvæpne vanlige offiserer og soldater er så uhørt at jeg har problemer med å finne ord.

— Begrunnelsen er at man ikke har penger til øving, til ammunisjon til håndvåpen, som er standardutstyr for en soldat. Hva er det da penger til?, spør Matlary.

— Går på identiteten til soldaten løs

— Nå snakker vi ikke lenger om manglende seilingsdøgn for marinen. Vi er inne ved kjernen i Forsvaret, ved utrustningen og identiteten til den enkelte soldat, sier Matlary.

Hæren oppgir til Aftenposten at det viktigste er å spare penger til ammunisjon – «Alle pistoler genererer et behov for ammunisjon til disse, som i tur gir mindre penger til ammunisjon til primærvåpenet HK 416».

I en pressemelding sendt ut i går ettermiddag heter det også at «prosessen med å gå tilbake til ett våpen startet for tre år siden", og at man nå «er på vei tilbake til en normalsituasjon».

  • Det står ikke noe i denne pressemeldingen om at Norge i dag opplever en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon enn for tre år siden:

— Flytter på Monopolpenger internt i Forsvaret

Norske soldater trener med Glock pistol i Afghanistan.

Men Aftenpostens kilder i Hæren henter også frem en annen forklaring. Innen Forsvaret opererer man med det som heter «horisontal samhandling». Det innebærer at Hæren «leier» våpen, annet utstyr og vedlikehold, av Forsvarets logistikkorganisasjon. Når våpen og utstyr leveres inn slipper man «utleiebeløpet».

Kritikere internt beskriver ordningen, som ble innført for å øke kostnadsbevisstheten i Forsvarets rekker, som flytting av «Monopolpenger». Og som et pantesystem.

Mange i Hæren opplever at de skvises

Forsvaret totalt sett sparer ikke en krone på at tusenvis av hærpistoler leveres inn. Men Hæren får større økonomisk handlingsrom. En hær som Aftenpostens kilder hevder at i dag fyller rollen som salderingspost i Forsvaret.

Mens Luftforsvaret skal fase inn nye kampfly, nye redningshelikoptre og nye helikoptre til fregatter og kystvaktfartøy, og marinen har fått penger til å seile mer, er det Hæren som er under hælen, sier de.

OPT_AA_UrbanViking-Mink_50_doc6o2rtzfsafl19o5bsooi-myAdXZSd0q.jpg

Kilder sentralt i utdanning av nye soldater i Hæren sier at ammunisjon også til automatgeværet HK 416 i år kommer til å ligge på et kritisk minimum. Noe som går ut over kvaliteten på skytetreningen. Også Frp-medlem av Utenriks— og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, mener innlevering av våpen gir et motsatt signal av høyere beredskap.

— Dette bryter litt med det man ønsker å oppnå, nemlig at beredskapen er det viktigste. Jeg stusser over fremgangsmåten. Hæren er ribbet inn til benet nå, sier Tybring-Gjedde.

  • I oktober la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem sin anbefaling om hvordan morgendagens forsvar bør se ut. Selv kalte han det et nøkternt førstelinjeforsvar. Uavhengige eksperter kalt det:
Les også

«Et minimumsforsvar»

Forsvaret skal ikke bare stramme inn. Nå blir det to linjer for offiserer, en tradisjonell med krigsskole og opprykk, en der befal med stor erfaring blir på et lavt nivå – side ved side med soldatene:

Les også

  1. Nå kommer sersjantmajorer, flotiljemestre og orlogsmestre