Jan Erik «Jannik» Iversen dømt for utpressingsforsøk mot Røkke

Jan Erik «Jannik» Iversen anker dommen på ett år og åtte måneders fengsel for forsøk på utpressing av Kjell Inge Røkke.

Jan Erik «Jannik» Iversen i rettssalen. Nå er han dømt for å forsøke å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp.

I dommen legges det vekt på at Røkke har opplevd situasjonen som svært ubehagelig og skremmende, og at han som følge av truslene leide inn et privat sikkerhetsselskap for å ivareta sikkerheten til sin familie og Aker-konsernet.

Ifølge VG mener dommerne at Iversens forklaring om at han skjøt en finansakrobat på oppdrag fra Røkke, fremstår som oppkonstruert. Den alvorligste anklagen fra Iversen var at Røkke hadde bedt ham om «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50).

«Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet», står det i den ferske dommen fra Oslo tingrett.

Retten viser til at Tromsdal selv i retten har avvist Iversens forklaring som rent «vås».

62-åringen sto tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner mellom november 2017 og januar 2018, samt for brudd på våpenloven.

I skjerpende retning legger retten vekt på at utpressingen gjaldt et betydelig beløp.

Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett etter at han vitnet mot Jan Erik «Jannik» Iversen som står tiltalt for å forsøkte å presse ham for et tosifret millionbeløp.

Trussel om grisebank

– Retten legger videre til grunn at fornærmede i alle fall den 1. november 2017 og etter trusselen om «grisebank» i januar 2018 fryktet at han ville bli utsatt for vold av tiltalte, heter det i dommen.

Røkkes sikkerhetsrådgiver, Anders Snortheimsmoen, sa i retten at han møtte Iversen flere ganger for å løse opp i konflikten. Under et av møtene truet Iversen med å «grisebanke Røkke og kjøre ham til politihuset og dumpe ham utenfor», ifølge Snortheimsmoen.

– Det legges i skjerpende retning vekt på de påkjenningene fornærmede er blitt påført gjennom utpressingen, som har pågått over en relativt lang tidsperiode, heter det.

Jan Erik «Jannik» Iversen gjentok fredag at han anker dommen i saken om utpressing av Kjell Inge Røkke.

Allerede før dommen på 20 måneders fengsel falt i Oslo tingrett, hadde 62-åringen signalisert hva han ville gjøre.

– Jeg er ikke skuffet over denne dommen. Den var som ventet. Dommen blir anket, sier Iversen til NTB på kontoret til sin forsvarer, Benedict de Vibe, der han møtte pressen.

– Nok sirkus

Røkke selv mener dommen er som forventet, sier hans advokat, John Christian Elden, til Nettavisen. Finansmannen kommer også med kritikk.

– Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot ham og er kritisk til at deler av mediene har gitt utpresseren en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko, sier Elden.

Aktor i saken, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, la ned påstand om 22 måneders fengsel for Iversen. Han sier at retten langt på vei har fulgt påtalemyndighetens vurdering av bevisene i saken.

– Når det gjelder straffeutmålingen, har retten vektlagt de samme skjerpende momentene som påtalemyndigheten har trukket frem. Ved den konkrete straffeutmålingen har retten lagt seg to måneder under påstanden, og dette tas foreløpig kun til etterretning, sier han til NTB.

 Advokat John Christian Elden vitnet i rettssaken mot Iversen.
Les også

Dette må du vite om Kjell Inge Røkkes konflikt med torpedoen «Jannik» Iversen

Nekter straffskyld

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen og har vært svært frittalende i retten. Blant annet har han hevdet at Røkke skal ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» den nå bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Han har også hevdet å ha mottatt penger i plastpose fra Røkke.

Røkke selv har kalt dette absurd, mens Tromsdal i et intervju med Dagbladet betegnet det som en «Donald Duck-historie» og sa at han ikke har noen grunn til å tro at Røkke skal ha ønsket å ta livet av ham.

Anker trolig

I et intervju med VG torsdag sa Iversen at han håpet å bli dømt, slik at han kan anke og «få sannheten frem».

Iversen er domfelt en rekke ganger, første gang var i 1970, for brudd på veitrafikkloven, skriver VG.

Det har tatt tid å få saken opp for domstolen ettersom den er blitt utsatt to ganger. Først fordi tiltalte ble syk, så fordi hans forsvarer ble syk. Den lange saksbehandlingstiden har ført til at aktor la ned en noe redusert påstand. Retten mener dette forholdet kun gir grunnlag for en mindre reduksjon i straffen.