• Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Jeg prøver å se det for meg. Akkurat her vi står ute på et jorde i Østfold kom vikinger seilende, fra Fredrikstad. Langskipene hadde nok vann under kjølen til å nå dagens Råde kommune, øst for Rygge.

Enorme mengder vann ligger her fremdeles. Det har blandet seg med jord og fått et lag oppå med fremragende dyrkbar mark. Som, viser det seg, ikke er fullt så fremragende når den skal bære en moderne jernbane.

Prosjektleder Iselin Eng i Bane Nor trekker en illustrerende parallell til sommerferieparadiset Hvaler, lengst sør i fylket.

– Landskapet her er helt likt. Knausene som stikker opp tilsvarer holmer og svaberg, jordene tilsvarer vann. Vann i betydningen kvikkleire, sier hun.

Derfor er hun og prosjektlederkollega Alf Louis Solvang på leting etter fjell. Fjell som skal gjør det litt billigere å føre ny jernbane fra Råde til Fredrikstad og videre til Sarpsborg.

De er ikke alene om å lete.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har bedt Bane Nor lete etter rimelige løsninger for ny østfoldbane. Mandag kom svaret, der Bane Nor igjen anbefaler linjen, og der prisen gikk opp med flere milliarder i stedet for ned. NRK var først ute med nyheten.

– En totalpris på nær 100 milliarder, når du inkluderer Follobanen og ny linje til Halden, er uhåndterbar, sier Dale til Aftenposten.

– Betyr det kroken på døren for prosjektet?

– Nei. Vi beholder ambisjonen. Men vi må se etter alternative traseer, og om det finnes ny teknologi ute i Europa som kan gjøre bygging billigere, sier han.

Iselin Eng og Alf Louis Solvang har fortsatt troen. For det står fortsatt i gjeldende Nasjonal transportplan at ny Intercity skal bygges fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.

I Råde er fjellknausene godt synlige. De kan brukes når ny, planlagt linje skal gå nokså på tvers av der Østfoldbanen går i dag. Problemet er at det befinner seg enorme mengder med kvikkleire mellom knausene. Bare et par meter ut fra fast fjell kan det gå lukt ned 50 meter til fast grunn, under leiren, forklarer Iselin Eng.

Kvikkleiren i Østfold er enda verre enn den i Vestfold. Det viser «stresstester» av klumpene i laboratorier.

Hver klump har mindre salt og mer vann enn i Vestfold, noe som gjør at massene kan bli flytende straks man begynner å dytte på dem.

– I praksis må vi bygge deler av strekningen med brokonstruksjoner under bakken, med massiv grunnstabilisering og støttepilarer som pæles til fjell, sier Alf Louis Solvang.

– Kunne man ikke bare bygget et nytt spor ved siden av det gamle?

– Nei, sier Eng og Solvang, og ramser opp grunner som også forklarer hvorfor det generelt er vanskelig å bygge jernbane:

Iselin Eng og Alf Louis Solvang skal ikke bare ta hensyn til grunnen under selve jernbanelinjen. Mister kvikkleire stabiliteten, kan veier og bebyggelse langs de nye traseene skli ut.

– Jeg var der da en grunnboring ble foretatt. Det var fra 8 til 16 meter ned til fjell, sier grunneier Hans Jørgen Broen.

Han holder til på gården Stranda (!) tvers over veien for jordet vi står på og har kommet ruslende, nysgjerrig på hva som nå skjer.

– Under her er det bare gytje, sier Broen, og rister på hodet over hele jernbaneprosjektet.

Men hvorfor kommer kvikkleiren så overraskende på Bane Nor?

Nytt dobbeltspor gjennom Østfold har vært planlagt og utredet siden 1980-tallet, og i all hovedsak holder man seg til traseene fra tidligere planer.

– Vi har hatt en overordnet kunnskap, som Statens kartverks oversikt over grunnforhold og NGUs løsmassekart. Men de sier ikke så mye om hvor dypt det er til fjell. Det er stor forskjell på om det er 5 eller 50 meter. Først når vi begynner å bore tettere, og grave, oppdager vi at områder med kvikkleire er større, dypere og bløtere enn vi trodde, sier Eng.

På toppen av Greåker fort viser Alf Louis Solvang hvor komplisert det er å lede den nye linjen inn i Fredrikstad.

Grunnen under Rolvsøysundet og byens sentrum er spesielt vanskelig. På ett punkt ved Rolvsøysund har Bane Nor boret 130 meter ned i grunnen for å finne fjell. Da hadde man ikke mer bor.

Dagens stasjon ligger i en krapp sving, som krever lav fart. Da Bane Nor vurderte en mer direkte linje til Fredrikstad var en løsning å legge stasjonen 100 meter under bakken. Noe som ville kreve en 20 km lang tunnel. Løsningen ble lagt bort.

I stedet er planen at jernbanelinjen skal gå i tunnel under fortet, opp den smale Greåkerdalen på den ene siden og krysse Rolvsøysundet på vei inn i Fredrikstad på den andre.

Jon Georg Dale konstaterer at Østfoldbanen til Halden nå beregnes til å bli tre ganger dyrere enn det som var prisen da Stortinget vedtok Nasjonal transportplan.

– Dette kan ikke forsette. Banen blir jo dyrere dess mer informasjon vi får. Stor usikkerhet fører også til at den like godt kan bli 40 prosent dyrere, som den kan bli 40 prosent billigere. Vi må få bedre kontroll, sier han til Aftenposten.

– Bane Nor melder at heller ikke Ringeriksbanen Oslo-Hønefoss kan løses med alternative traseer, i en ny rapport onsdag?

– Det har jeg ikke gått inn i, og jeg kan ikke kommentere på det nå, sier Dale.

Les hele saken med abonnement