Over 55.000 kroner samlet inn til Gunnar Stålsett

Over 310 givere har samlet inn over 55.000 kroner for å dekke boten den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett fikk for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle i rettssaken fredag. Over 50.000 kroner er samlet inn for å dekke Stålsetts bot. Det resterende beløpet vil bli gitt i gave til Tekle.

Stålsett ble i Oslo tingrett ilagt en bot på 10.000 kroner for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Bakgrunnen er at han i 14 år har hatt en ureturnerbar kvinne fra Eritrea, Lula Tekle, ansatt.

Resten gis til Lula

Silje Haavet Golden har etter rettssaken startet opp en innsamlingsaksjon på Spleis for å betale Stålsetts bot. I løpet av rundt seks timer har over 310 givere bidratt. Klokken 3 natt til fredag var det innsamlede beløpet på litt i overkant av 55.000 kroner.

Det var Vårt Land som først omtalte innsamlingen.

– Takk for at du, Gunnar, viser en moralsk styrke som prest og at lovverk ikke alltid er etisk riktig å følge. Du er god!, skriver en av giverne.

Det resterende beløpet vil bli gitt i gave til Lula Tekle, opplyser kvinnen bak innsamlingen.